Головна Новини Децентралізація влади Доступ до публічної інформації Запобігання проявам корупції Безвізовий режим: запитання та відповіді

Розпорядження голови

Положення про Центр допомоги учасникам антитерористичної операції при Єланецькій районній державній адміністрації 

1. Центр допомоги учасникам антитерористичної операції при Єланецькій районній державній адміністрації (далі – Центр) є допоміжним органом при Єланецькій районній державній адміністрації, який утворюється з метою забезпечення взаємодії органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, волонтерських та громадських організацій при вирішенні питань лікування, реабілітації, соціального захисту, адаптації учасників антитерористичної операції (далі – учасники АТО).
 
2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної та районної  державної адміністрації, рішеннями органів місцевого самоврядування та іншими актами законодавства, а також цим Положенням.
 
3. Основними завданнями Центру є:
 
забезпечення взаємодії з органами виконавчої влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями ветеранів війни та учасників АТО, волонтерськими та іншими громадськими організаціями, волонтерами, підприємствами,  установами при вирішенні питань лікування, реабілітації, соціального захисту та адаптації учасників АТО;
 
збір та обробка інформації щодо проблемних питань та потреб учасників АТО та їх родин; 
підготовка пропозицій щодо вирішення проблемних питань учасників АТО;
моніторинг стану вирішення питань лікування, реабілітації, соціального захисту, адаптації учасників АТО.
 
4. Центр відповідно до покладених на нього завдань:
 
1) надає консультативну допомогу та сприяє учасникам АТО щодо:
 отримання документів, необхідних для надання відповідного статусу згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
         отримання пільг та соціальних гарантій;
         лікування, реабілітації, адаптації;
         працевлаштування, професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації;
         вирішення інших питань соціального захисту;
 
2) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з представниками громадських об’єднань ветеранів війни та учасників АТО, волонтерських організацій, волонтерами, організовує освітні заходи для учасників АТО з метою поширення інформації про їх соціальні права та гарантії;
 
3) збирає, узагальнює та подає голові районної державної адміністрації інформацію щодо пропозицій громадських об’єднань ветеранів війни та учасників АТО, волонтерських організацій з вирішення питань, які мають важливе суспільне значення і пов'язані із захистом прав, свобод і законних інтересів учасників АТО та їх родин, волонтерів, волонтерських організацій, що надають їм допомогу;
 
4) готує та подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;
 
5) інформує в обов'язковому порядку громадськість, районну державну адміністрацію про свою діяльність, ухвалені рішення та їх виконання;
 
6) вирішує інші питання в межах наданих повноважень.
 
5. Центр для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:
запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;
запрошувати на свої засідання керівників і представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій;
залучати для розгляду питань, що належать до компетенції Центру, працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за їх згодою);
використовувати цілодобову гарячу лінію (Call-центр), створену на виконання Указу Президента України від 18 березня 2015 року № 150/2015 "Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції";
отримувати від Call-центру дані анкетуваннядемобілізованих військовослужбовців та інших учасників АТО;
здійснювати разом зі структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади заходи для вирішення порушених під час анкетування питань;
організовувати і проводити семінари, конференції, круглі столи, брифінги та інші заходи.
 
6.  Склад Центру визначається головою районної державної адміністрації за пропозицією волонтерських організацій шляхом видання відповідного розпорядження.
Очолює Центр керівник, який за посадою є радником голови районної державної адміністрації. Керівник Центру здійснює загальне керівництво діяльністю Центру, визначає порядок його роботи та головує на його засіданнях.
До складу Центру за посадою входять заступник голови районної державної адміністрації, районний військовий комісар, начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, директор Єланецького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, головний лікар Єланецької центральної районної лікарні, головний лікар Єланецького районного центру первинної медико-санітарної допомоги, а також представники органів місцевого самоврядування, членів громадської організації «Учасники АТО Єланецького району», членів благодійного фонду «Слово громади».
 Центр систематично інформує громадськість про свою діяльність. Інформація  про діяльність Центру розміщується на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.
Організаційне забезпечення діяльності Центру здійснюється управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації,
 
Начальник управління соціального
захисту населення Єланецької  районної

державної адміністрації                                                         Т.О.Ліснічук