Українська | Русский | English
Головна Новини Децентралізація влади Доступ до публічної інформації Запобігання проявам корупції Безвізовий режим: запитання та відповіді

Запобігання проявам корупції

Закон України "Про запобігання корупції" від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення"

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, витра

Закон України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки"

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції (укр/рос)

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195 “Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Рес

Постанова Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 р. № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції"

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 №265 “Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики

Наказ Національного агентства України з питань державної служби 05.08.2016 № 158 Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службов

Рішення НАЗК "Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування"

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції 10.06.2016 № 3"Форма декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або

Вхід до системи за допомогою ЕЦП до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядуванн

Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Національне агенство з питань запобігання корупції

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місц

  Форма декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
Формат: ZIP | Добавлен: 24/08/2020 17:32:49
2925Kb Скачать скачать

ПАМ’ЯТКА
             ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ДЕПУТАТАМИ                      
ЄЛАНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

Згідно підпунктів б) та в) пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» суб'єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме: депутати місцевих рад, посадові особи місцевого самоврядування.

Згідно доповненої статті 59-1 (Конфлікт інтересів) Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  забезпечення контролю за дотриманням вимог частини першої статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надання голові та депутатам районної ради консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, а також здійснення антикорупційної і регуляторної політики покладається на постійну комісію з питань гласності, законності, правопорядку, депутатської діяльності та захисту прав споживачів. Відповідно до рішення районної ради сьомого скликання  від 23  грудня 2016 року №13 «Про внесення доповнень до Положення про постійні комісії районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 23 листопада 2015 року № 5».

У зв’язку з вищевикладеним, для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у депутатів місцевих рад, законодавством встановлено ряд обмежень та зобов’язань, що визначені розділом V (ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ) Закону України «Про запобігання корупції» та в статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Крім того, рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 14.07.2016 №2 затверджені Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб. Особливу увагу слід звернути на пункт 6.1. вказаних методичних рекомендацій, який присвячений діяльності депутатів місцевих рад.

Тому, для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у депутатів районної ради, просимо не порушувати положень зазначених норм законодавства та дотримуватися методичних рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції.

                                                                                                           

                                                                                                                        

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

  Відповідно до частини другої статті 12 Закону «Про засади запобігання і протидії корупції» оприлюднюються відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік голови Єланецької районної ради Богданцева Василя Васильовича.

Згідно з поданою декларацією загальна сума доходів становить - 91 917 грн., у тому числі: заробітна плата - 89 917 грн.; дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна – 2000 грн. Загальна сума доходів членів сім'ї декларанта становить – 37 465 грн., у тому числі: заробітна плата – 35 465 грн.; дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна – 2000 грн.

Майно, що перебуває у власності в оренді чи на іншому праві користування декларанта: земельна ділянка загальною площею – 20 000 (кв.м), житловий будинко загальною площею – 68 (кв.м), квартира загальною площею – 53,7 (кв.м).

Майно, що перебуває у власності в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї  декларанта: земельна ділянка загальною площею – 20 000 (кв.м).