Головна Новини Децентралізація влади Доступ до публічної інформації Запобігання проявам корупції Безвізовий режим: запитання та відповіді

Загальний огляд економіки

Загальні відомості про район

Дата утворення району:  ве­рес­ень 1926 ро­ку.
Площа: 1017,7   кв. км, 4,1% від території  Миколаївської області.
Відстань від Єланецького району до м. Миколаєва: 90 км, до найближчої залізничної станції м. Вознесенськ – 45 км.
Географічні дані: Територія Єланецького району розміщена в північній частині Миколаївської області, в степовій зоні України.
На території району протікають річки Гнилий Єланець (100 км) та Громоклія (102 км), які є відповідними притоками річок Південний Буг та Інгул. Річка Солона довжиною 30 км впадає в річку Гнилий Єланець.
Кордони:  Район межує на півночі з Кіровоградською областю і Братським районом Миколаївської області, на півдні з Новоодеським і Баштанським районами, на сході з Новобугським районом, на заході з Вознесенським районом Миколаївської області.
Корисні копалини: представленів основному місцевими природно - будівельними матеріалами. Геологічна будова обумовила наявність в районі родовищ кристалічних порід: граніту, вапняку. Основна продукція – будівельні матеріали  - бут, щебінь  та пиляний вапняк;
Водні ресурси: загальна площа водних ресурсів становить 1084,75 га.
Лісові масиви:лісовий фонд – 4,7 тис. га.,мисливські угіддя  - 68,0 тис. га.
Сільськогосподарські угіддя: в районі нараховується 91,2 тис. га сільськогосподарських угідь, з них 75,4 тис. га ріллі.
Адміністративний устрій: На території Єланецького району діють: 1 селищна рада - Єланецька , 9 сільських рад: Возсіятська, ВеликосербулівськаНововасилівська, ЯсногородськаМалодворянська,    Великосолонівська, Малоукраїнська, Ольгопольська, Водяно-Лоринська та Калинівська сільська ОТГ
Населені пункти:  На території  району  34 населених пунктів, включаючи районний центр – смт Єланець. 

Загальний огляд економіки Єланецького району
за січень – червень 2015 року 

Сільське господарство: Єланецький район  є аграрним районом і ця галузь в районі являється  провідною. На території району здійснюють виробничу діяльність 22 сільськогосподарських підприємств різних форм власності, 195 селянських та фермерських господарств та 2451 одноосібне господарство. Структура сільськогосподарського виробництва: рослинництво (80,1%) тваринництво (19,9%). Основні напрямки рослинництва: виробництво зернових та технічних культур. Основні напрямки тваринництва: м'ясо-молочний.
Рослинництво: Згідно статистичних даних уся посівна площа сільськогосподарських культур під урожай 2015 року в   усіх  категоріях господарств      району  становить 71578 га (98,9%  до відповідного періоду минулого року), в т.ч.  зернові і зернобобові культури – 35715 га (89,2%), із них  пшениця (озима, яра)  -10068 га (59,4%), ячмінь (озимий, ярий)  - 13704 (107,4%), кукурудза – 9491 га (125,2%), технічні культури - 33556 га (113,8%), картопля та овоче-баштанні культури – 873 га (95,1%), кормові культури 1434  га (74,5%).
По всіх категоріях господарств району зібрано зернових та зернобобових культур (без кукурудзи) на площі 23764 га,  валовий збір склав 66308 т,   урожайність  27,9 ц/га., із них озимої пшениці зібрано на площі 9793 га,  валовий збір -  31776 т,   урожайність  32,4 ц/га.,  ячменю (озимого, ярого) зібрано на площі 13651 га,  валовий збір  - 33898 т,   урожайність  24,8 ц/га.
Тваринництво:  В усіх категоріях господарств району в січні – червні  2015 року вироблено продукції тваринного походження:  молока  6749,2  т  (92,0 % до відповідного періоду минулого  року ), м’яса – 392,8  т (66,2% ), яєць -  2151,8  тис.  (97,7%). В т.ч. у сільгосппідприємствах  вироблено  молока  539,3 т  ( 90,6%), м’яса –  14,9 т (10,2% ).
   Станом на 1 липня 2015 року поголів’я  тварин по усіх категоріях господарств   району  складає: ВРХ –  6133 гол. (93,6 % до відповідного періоду минулого року), корів – 3309 гол. (93,6%), свиней -1390 гол. (76,6%,), овець та кіз –2653гол. (92,3%), птиці – 84767 гол. (85,2%). Із них  в сільськогосподарських підприємствах чисельність ВРХ складає  –  381 гол. (94,1%), корів –245 голів ( 104,3%), свиней –193 голови ( 69,9%),  овець  та кіз - 1167 голів (101,1%).
Промисловість:   За січень - червень  2015 року підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на  381,5 тис.грн., що становить 95,3% до відповідного періоду  2014 року, обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу складає 24,3 грн.
Капітальні інвестиції:  За  січень – червень  2015 року підприємствами і організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно  (використано) капітальних інвестицій у фактичних цінах 14360 тис.грн.  Обсяг капітальних інвестицій на 1 особу населення становить  912,5 грн. Всі капітальні інвестиції (100% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи, з яких у  машини, обладнання та інвентар   – 65,7%, транспортні засоби - 4,5%, нежитлові будівлі  – 5,5%, житлові будівлі – 0,5%,  інші матеріальні активи – 0,5%.  81,8 % (11748 тис.грн.) капітальних інвестицій  становлять власні кошти підприємств та організацій.
Транспорт:   За січень – червень 2015р. автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) перевезено 25,2 тис.т вантажів, вантажооборот склав 0,6 млн.ткм. У порівнянні з аналогічним періодом 2014р. обсяг перевезених вантажів зріс на 210,0%, вантажооборот на 116,8%.
Торгівля:  Торгівельна мережа району представлена  239 об’єктами роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, що  належать фізичним особам – підприємцям,  із них 209 об’єктів роздрібної торгівлі (продовольчих і непродовольчих магазинів  і кіосків), 30 - об’єктів ресторанного господарства (кафе, бари). Функціонують 6 автозаправочних станцій.    У сфері споживчого ринку району  за січень – березень  2015 року оборот роздрібної торгівлі(з урахуванням економічних результатів діяльності фізичних осіб-підприємців)  склав  23252,1 тис. грн, що до відповідного періоду минулого року у порівняних цінах  становить 82,2 %.  Оборот роздрібної торгівлі у розрахунку на  одну особу  населення становить 1481,0  грн. Із них товарооборот роздрібної мережі підприємств-юридичних осіб склав  7686,3  тис. грн, що до відповідного періоду минулого року становить 72 %.
Нефінансові послуги:  Обсяг реалізованих  послуг підприємствами сфери не фінансових послуг за ІІ квартал  2015 року склав у ринкових цінах  239,5 тис.грн.,  в т.ч. населенню – 103,1 тис.грн.  Частка послуг реалізованих населенню у загальному обсязі становить 43%. 
   За І та ІІ квартали 2015 року  реалізовано послуг  у ринкових цінах  - 528,9 тис.грн., що становить 96,0 % до відповідного періоду минулого  року, т.ч. населенню – 254,0 тис.грн. Частка послуг реалізованих населенню у загальному обсязі становить 48,0%. 
Підприємництво: Станом на 01.07.2015 року  в районі зареєстровано 691 суб’єкт підприємницької діяльності, із них  434 суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб  та 257 -  юридичних осіб.    Кількість малих та середніх підприємств - юридичних осіб на 10 тис. наявного населення в районі складає 124 одиниці. 
За підсумками  2014 року обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малими та середніми підприємствами склав  467,1   млн.грн., що  на 103,2  млн.грн. більше проти минулого року.
 Сальдовий фінансовий результат до оподаткування суб’єктів господарювання району за 2014 рік склав 85,3 млн.грн., що на 5,7 млн. грн. більше  ніж у минулому році. Із загальної кількості підприємств – 88,1 % підприємств одержали прибуток,  який склав 86,4 млн.грн., що становить 107,4% до минулого року,  11,9% підприємств району  одержали збиток,  який склав 1089,4 тис.грн., що становить 135,7% до минулого року.
Надання адміністративних  послуг: При районній державній адміністрації функціонує центр надання адміністративних послуг,  де  суб’єкти підприємницької діяльності  та мешканці району мають змогу отримати адміністративні  послуги відповідно затвердженого переліку згідно поданої заяви. З початку поточного  року через ЦНАП надано 1168 адміністративних послуг, із них через адміністратора центру 438 послуг, через надавачів послуг, які здійснюють прийом громадян в центрі - 730 послуг.
Бюджет  району:За  січень – червень  2015 року до зведеного бюджету району надійшло податків і зборів в сумі 6 641,8 тис. грн., що становить  109,4% до планових показників звітного періоду. Приріст надходжень в порівнянні з відповідним періодом минулого року в цілому по району склав 993,7 тис. грн., або  17,6% . Надходження до селищного та сільських бюджетів на звітний період склали 3 759,6 тис. грн., що на 765,2 тис. грн., або 25,5% більше ніж надійшло за січень-червень минулого року.
Демографічна ситуація:   На 1 липня    2015 року чисельність наявного населення району, за оцінкою, становила 15569 осіб,  із них міське  поселення – 4920 осіб, сільська місцевість – 10649 осіб.   За січень – червень   2015 року природний приріст  ( скорочення) -  – 21 особа ( кількість народжених -  102 особи,   померлих – 123),        міграційний приріст (скорочення)  - - 53 особи (прибуло - 62 особи, вибуло - 115 осіб). Загальний приріст (скорочення) - - 74 особи.
Доходи населення:Середньомісячна заробітна плата по району у  січні – червні   2015 році склала  2279,79 грн., що становить 62,1% до середньо обласного показника (3672,42 грн. )  та 100,3% до    аналогічного періоду  2014 року. 
Соціальний захист: Станом на 1 липня 2015 року внесено до  Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги інформацію про 4876 осіб.    Станом на 01.07.2015 року за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам надано пільги населенню на загальну суму  941,609 тис. грн., призначено та виплачено державних соціальних допомог  1613 сім’ям на загальну суму 10641,675 тис.грн.
Станом на 01.07.2015 року субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 477 сім’ям. Загальна сума нарахованої субсидії  становить 304,521 тис. грн.  Субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначено 249 сім'ям. Загальна сума нарахованої субсидії становить 345,278 тис.грн.
Зайнятість населення:На обліку у районній службі зайнятості станом на 01.07.2015 року перебувало 1040 осіб. Працевлаштовано службою зайнятості за січень – червень 2015 року  366  осіб (50,1 % до річного завдання). Направлено на профнавчання 122 осіб, що становить 72,6% до річного завдання. Надано 11 особам з числа  безробітних  одноразову  виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності на суму 198,6 тис.грн. Всього залучено до виконання активних заходів сприяння зайнятості населення  628  осіб  (53,0 % до річного завдання) .

    

Загальний огляд економіки Єланецького району
за січень – грудень 2015 року 

 
Агропромисловий комплекс
Сільське господарство є провідною галуззю економіки району. В 2015 році вироблено валової продукції (в постійних цінах 2010 року) на суму 409,9 млн. грн, що становить 127 % до минулого року (більше на 88,4 млн.грн.) Із них виробництво валової продукції по галузі рослинництва складає – 360,2 млн.грн. (135 % до рівня минулого року, + 94,6 млн.грн), по галузі тваринництва – 49,8 млн.грн (88,8 % до рівня минулого року, - 6,2 млн.грн).
В 2015 році в районі зернових та зернобобових культур в усіх категоріях господарств зібрано на площі 34311 га, валовий збір (у вазі після доробки) склав 91693,6 т, урожайність 26,7 ц/га, із них озимої пшениці зібрано на площі 9868 га, валовий збір - 30891,8 т, урожайність 31,3 ц/га, ячменю (озимого, ярого) зібрано на площі 13698 га, валовий збір - 32703,3 т, урожайність 23,9 ц/га, кукурудзи на зерно 8338 га, валовий збір -23762,9 т, урожайність 28,5 ц/га.
У всіх категоріях господарств району зібрано соняшника на площі 35291 га, урожайність 22,2 ц/га , валовий збір – 78248,2 т, картоплі – на площі 540 га, валовий збір – 5361,4 т, урожайність 99,3 ц/га, овочів відкритого грунту - на площі 224 га, валовий збір – 3203,2 т, урожайність 143,2 ц/га.
Озимих культур під урожай 2016 року в усіх категоріях господарстврайону посіяно на площі 19852 га, , із них озимих зернових культур посіяно на площі 18645 га, в т.ч. озимої пшениці - 7886 га, озимого ячменю – 10759 га. Озимого ріпаку посіяно на площі 1207 га.
В 2015 році за використання земельних часток (паїв) нараховано та виплачено орендної плати 29,9 млн.грн, в порівнянні з 2014 роком сума орендної плати збільшена на 10,7 млн.грн.
Провідними підприємствами району вкладені власні інвестиції в придбання сільськогосподарської техніки. Станом на 1 січня 2016 року було придбано 12 одиниць техніки та інвентаря: 2 комбайна, 2 жатки, 2 пресс-підборщика, 5 тракторів, 1 сівалку. Загальна сума вкладених інвестицій складає -12,7 млн.грн.
Тваринництво: Основними виробниками тваринницької продукції в районі залишаються господарства населення, які забезпечують більше 90% обсягів виробництва продукції тваринництва.
Поголів’я тварин по усіх категоріях господарств району станом на 1 січня 2016 року складає: КРС – 4817гол. (102,3% до відповідного періоду 2014 року), корів – 3226 гол. (96,9%), свиней -1251 гол. (87,4%,), овець та кіз – 2226 гол. (98,6%), птиці – 62818 гол. (97,1%). В т.ч. у сільгосппідприємствах поголів’я тварин складає: КРС– 354 гол. (94,4% до відповідного періоду минулого року), корів – 225 гол. (91,8%), свиней -193 гол. (100%,), овець та кіз –1081гол. (92,7%).
 В галузі тваринництвау всіх категоріях господарств району в 2015 році вироблено продукції тваринного походження: молока 13526,9 т (93,6 % до відповідного періоду 2014 року), м’яса – 1341,9 т (76,0%), яєць - 4096,1 тис. шт. (96,8%). Порівняно з відповідним періодом минулого року зменшилось виробництво молока на 918,6 т, м’яса – на 424,7 т, яєць – на 134,5 тис. шт. В т.ч. у сільгосппідприємствах вироблено молока 925,5 т (90,6% до відповідного періоду 2014 року ), м’яса – 32,9т (18,6% ).
 
Промисловість
За 2015 рік підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 883,3 тис.грн., що становить 113,5% до 2014 року. Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу складає 56,3 грн. (113,5% до 2014 року).
Капітальні інвестиції
Протягом січня – грудня 2015 року підприємствами і організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно (використано) капітальних інвестицій у фактичних цінах 41243 тис.грн. Обсяг капітальних інвестицій на 1 особу населення становить 2620,8 грн. За видами активів спрямовано інвестицій у машини, обладнання та інвентар – 73,1% (30153 тис.грн.), транспортні засоби – 12,1% (4990 тис.грн.), інженерні споруди – 9,3% (3823 тис.грн.), нежитлові будівлі – 4,4 % (1811 тис.грн.), інші матеріальні активи – 0,8% (330 тис.грн.).
Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 63,2%, або 26048 тис..грн.
Транспорт
За 2015р. автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) перевезено 42,4 тис.т вантажів, вантажооборот склав 1,1 млн.ткм. У порівнянні з аналогічним періодом 2014р. обсяг перевезених вантажів зріс на 190,1%, вантажооборот - склав 78,4%.
 
Споживчий ринок
У сфері споживчого ринку району за січень – вересень 2015 року оборот роздрібної торгівлі(з урахуванням економічних результатів діяльності фізичних осіб-підприємців) склав 88823,5 тис. грн, що до відповідного періоду минулого року у порівняних цінах становить 78,4 %. Оборот роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу населення становить 5657,5  грн. Із них товарооборот роздрібної мережі підприємств-юридичних осіб склав 27449,7 тис. грн, що до відповідного періоду минулого року становить 64,3 %.
Нефінансові послуги
За січень - грудень 2015 року обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери нефінансових послуг, становив 1449,0 тис.грн., що у розрахунку на одного мешканця району склало 93,5 грн. Населенню району реалізовано послуг на 783,6 тис.грн., що склало 54,1% в їх загальному обсязі, що на 35 % більше минулорічного показника за аналогічний період.
 
Бюджет
Дохідна частина зведеного бюджету Єланецького району за 2015 рік склала 22 210,5 тис. грн.. Планові надходження до загального фонду виконані на 109,1%. Всього надійшло 20 230,7 тис.грн., з них до загального фонду районного бюджету надійшло 8 521,4 тис. грн., або 105,2% до планових призначень на січень-грудень 2015 року; до селищного та сільських бюджетів надходження склали 11 709,3 тис. грн., або 112,2% до плану. Перевиконання планових показників забезпечено по всіх місцевих бюджетах району. Сума перевиконання становить 1 691,2 тис. грн., в тому числі, по селищному та сільських бюджетах - 1 269,8 тис. грн. Приріст надходжень в порівнянні з відповідним періодом минулого року в цілому по району склав 5 201,2 тис. грн., або 34,6 відсотків, в тому числі: по районному бюджету – 634,7 тис. грн., або 8,0 відсотки (у співставних умовах); по селищному та сільських бюджетах – 4 566,6 тис. грн., або 63,9 відсотки .
Основним бюджетоутворюючим джерелом зведеного бюджету району залишається податок на доходи фізичних осіб, який мобілізовано в сумі 8 486,5 тис. грн., що складає 104,9 % до плану звітного періоду. Приріст становить 604,1 тис. грн., або 7,7 % (у співставних умовах).
В структурі надходжень зведеного бюджету зазначений податок займає 41,9 %, в структурі районного бюджету – 100,0 %.
Податку на майно станом на 01.01.2016 надійшло в сумі 4433,9 тис.грн, або 105,4 %до плану, в тому числі, надходження плати за землю склали 4 258,8 тис. грн., або 105,5 % до планових річних призначень.
 Єдиного податку до місцевих бюджетів сплачено в сумі 5 757,5 тис. грн., що становить 117,1 % від річного плану. В тому числі, надходження єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників складає 4 049,4 тис. грн., або 126,6 % до плану.
До спеціального фондумісцевих бюджетів району за звітний період надійшло 1 979,8 тис. грн., що становить 109,8 % до планових призначень на звітний рік, в тому числі, власні надходження бюджетних установ становлять 1 856,5 тис. грн., або 103,0 % від кошторисних призначень на рік.
Демографічна ситуація
На 1 січня 2016р. чисельність наявного населення району, за оцінкою, становила 15,5 тис. осіб, із них міське поселення – 4,9 тис. осіб, сільська місцевість – 10,6 тис. осіб. За січень – грудень 2015 року кількість народжених становить 208 осіб, кількість померлих – 258, природне скорочення становить – 50 осіб. Упродовж січня – грудня чисельність населення зменшилася на 151 особу. Зменшення чисельності населення відбулося за рахунок міграції - 101 особа та природного скорочення – 50 осіб.
Заробітна плата
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника по району у січні – грудні 2015 року склала 2428,17 грн., що становить 60,9% до середньо обласного показника (3984 грн) та 103,2% до відповідного періоду минулого року (2353,93грн).
Заборгованість із виплати заробітної плати по економічно активних підприємствах району станом на 01 січня 2016 року, відсутня.
 
Зайнятість населення
На обліку у районній службі зайнятості станом на 01.01.2016 року перебувало 1071 особа. Працевлаштовано службою зайнятості за січень – грудень 2015 року  604  особи (82,7 % до річного завдання). Направлено на профнавчання 170 осіб, що становить 101,2% до річного завдання. Надано 16 особам з числа  безробітних  одноразову  виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності (133,3% до річного завдання) на суму 259,3тис.грн. Всього залучено до виконання активних заходів сприяння зайнятості населення  1058  осіб  (83,0 % до річного завдання) .    
Соціальне забезпечення
В районі станом на 1 січня 2016 право на пільги мають 4818 осіб. На обліку в ЄДАРП перебуває 80 осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції (з них 1 інвалід війни) та 3 членів сім’ї загиблого учасника антитерористичної операції.
 В районі державну допомогу сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам та тимчасову допомогу дітям одержують 1805 сімей. У 2015 році проведено виплату всіх видів державних соціальних допомог в сумі понад 22,9 млн.грн.
Станом на 01.01.2016 року за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам надано пільги населенню на загальну суму 1 661,029 тис, грн.
Станом на 01.01.2016 року субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 3186 сім’ям. Загальна сума нарахованої субсидії становить 6993,9 тис. грн. Субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначено 981 сім'ї. Загальна сума нарахованої субсидії становить 1369,2 тис.грн.
 За результатами обстежень умов проживання осіб похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних та малозабезпечених сімей, надана грошова допомога 683 особам на суму 363058 грн. та натуральна допомога 2078 особам на суму 307156 грн.
Управлінням соціального захисту населення ведеться реєстр громадян України, які переміщуються до Єланецького району з районів проведення АТО та забезпечується обмін інформацією про реєстр громадян, які переміщуються з районів проведення АТО.
Вимушеним переселенцям надається безоплатна правова допомога, сприяння у продовженні навчання та здобуття освіти дітям, надання медичної допомоги. Проводиться робота по відновленню всіх соціальних виплат, наданню допомоги грошової, продуктами харчування, одягом та взуттям, постільною білизною.

Станом на 1січня 2016 року на обліку перебуває 11 сімей або 23 особи, з них 4 - чоловіків, 9 - жінок, 10 – дітей. 3 сім'ї отримують соціальні державні допомоги, Сім'ї забезпечені тимчасовим безкоштовним житлом на території Нововасилівської сільської ради, 2 сім'ї проживають у власному житлі, всі інші у рідних. 

^Нагору