Головна Новини Децентралізація влади Доступ до публічної інформації Запобігання проявам корупції Безвізовий режим: запитання та відповіді

Программа розвитку культури у Єланецькому районі

^Нагору

 

П Р О Г Р А М А
розвитку культури у Єланецькому районі
на 2016 – 2020 роки  

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма розвитку культури у Єланецькому районі на 2016 – 2020 роки визначає стратегію збереження, підтримки та розвитку культури на Єланеччини.

Аналіз соціокультурної ситуації в регіоні свідчить про те що, незважаючи на нестабільну економічну ситуацію в країні,  в цілому вдалося зберегти мережу установ культури і мистецтва, навчальних закладів, забезпечити підтримку діяльності професійних та аматорських колективів району. 

1. Мережа закладів культури та кадровий склад 

Кількість закладів:

Клубних – 21, бібліотек – 19, ПСМНЗ – 1, громадських музеїв – 6, з них зі званням «народний» - 2.

В галузі:
1 – РБК.
11 – сільських будинків культури,
 9 – сільських клубів.
Працює – 24 працівників в т.ч. – 13 –творчих працівників РБК.

По бібліотечній системі:
1 – районна бібліотека для дорослих;
1 – районна бібліотека для дітей;
14 – сільських бібліотек філіалів;

Працює 25 працівників в т.ч. 12 сільських бібліотекарів.

 Штатні одиниці доведенні до нормативних показників, які обраховуються від кількості жителів, місць в клубних закладах а в бібліотеках кількість читачів та книжковий фонд.

2. Основні показники діяльності.
- Бібліотечний фонд ЦБС – близько– 164,5 тис. екземплярів.
- читачів по бібліотечній системі     - 8,6 тис чол..
- в клубних закладах колективів художньої самодіяльності  - 78, з яких стабільно працюють 50%  3 колективи зі званням «Народний»
- в них учасників – близько 1000 чол.
- масових заходів по клубній системі в середньому за рік – близько 600, які відвідують близько 48 тис. Глядачів.

РОЗДІЛ 2. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Основною метою Програми є  створення належних умов для задоволення культурних потреб населення.  

Основними завданнями Програми є: 

забезпечення належних, сучасних умов діяльності культурно-мистецьких установ, зокрема у сільській місцевості; 
зміцнення та збереження матеріально-технічної бази закладів культури, зокрема у сільській місцевості;
збереження і розвиток кадрового потенціалу галузі, забезпечення кадрами сільських закладів культури; 
забезпечення збереження історико-культурної спадщини.

Заходи щодо реалізації Програми визначено у додатку 2.

Орієнтовні обсяги фінансування окремих заходів Програми визначено у додатку 3.  

РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати відповідно до законодавства України за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.  

РОЗДІЛ 4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

У результаті виконання Програми очікується: 

поліпшення рівня культурного обслуговування населення;
активізація участі району в обласних та Всеукраїнських  культурно мистецьких проектах оглядах конкурсу.

Розширення доступу до історико-культурних цінностей регіону;
забезпечення подальшого розвитку професійного мистецтва, втілення нових мистецьких проектів;
відродження та подальший розвиток традиційних народних ремесел та аматорського мистецтва. 

РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

Виконавцями Програми є структурний підрозділ районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, заклади культури, мистецтва і освіти районного підпорядкування.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад забезпечують виконання заходів Програми, здійснюють аналіз стану її реалізації та щороку до 15 січня надають до районної ради та управлінню культури облдержадміністрації інформацію про хід виконання її заходів.

Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює відділ культури та туризму райдержадміністрації.

Сектор  культури райдержадміністрації облдержадміністрації інформує постійну комісію районної ради з питань культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, спорту про виконання заходів Програми за планом. 

  Заходи щодо реалізації Програми розвитку культури у Єланецькому районі на 2016-2020 роки
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:32:41
470Kb Скачать скачать