Єланецький район » Оголошення
Українська | Русский | English
Головна Новини Децентралізація влади Доступ до публічної інформації Запобігання проявам корупції Безвізовий режим: запитання та відповіді

Оголошення

ЗАЯВА на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від здійснення діяльності, яка підлягає оцінці на довкілля

21/10/2019

Товариство з обмеженою діяльністю «Ростдорстрой» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від здійснення планової діяльності, яка підлягає оцінці на довкілля, на території Возсіятської сільської ради Єланецького району Миколаївської області. З пропозиціями та зверненнями громадських організацій та окремих громадян стосовно отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря звертатися протягом 30 днів з дати опублікування оголошення до Єланецької райдержадміністрації за адресою: Миколаївська обл., смт. Єланець, вул. Паркова, 15А. ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля _________________Товариство з обмеженою відповідальністю «Ростдорстрой»_______________ (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної ______________________________ код ЄДРПОУ 33658865__________________________________ особи – підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи – підприємця) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 1. Інформація про суб’єкта господарювання _______________65009, Одеська обл., м. Одеса, вул. Генуезька, будинок 1-А_________________ (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця ____________________________тел. (048)784-75-30__________________________________ (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи1. Планована діяльність, її характеристика. ТОВ «Ростдорстрой» планує здійснення діяльності з приготування бетонної, бітумогрунтової та цементогрунтової суміші для будівництва автомобільних доріг. Для здійснення планованої діяльності на виробничому майданчику підприємства передбачається встановлення: - бетонозмішувальної установки модульного типу Betomix 4,5B-R/DW, продуктивністю до 160 м3/год. Бетонозмішувальна установка складається з основного технологічного обладнання: бункер, змішувач, стрічковий транспортер, цементні силоси, компресор; - грунтозмішувальної установки модульного типу TEKFALT coldFALT, продуктивністю до 400 т/год. Грунтозмішувальна установка складається з основного технологічного обладнання: бункер, змішувач, стрічковий транспортер, лінія подачі емульсії, цементного силосу, конвеєру. Для підігріву бітумної емульсії використовуватиметься електротен. Технічна альтернатива 1. Для підігріву бітумної емульсії у грунтозмішувальній установці модульного типу TEKFALT coldFALT використовуватиметься пальник, працюючий на дизельному паливі. Технічна альтернатива 2. Не розглядається 3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. Місце провадження планованої діяльності: Планова діяльність здійснюватиметься на території Возсіятської сільської ради Єланецького району Миколаївської області. Територіальна альтернатива 1. Не розглядається Територіальна альтернатива 2. Не розглядається 4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності Здійснення планованої діяльності підприємства носить позитивний вплив на місцеву економіку через зайнятість населення, поповнення місцевого бюджету у вигляді сплати податків, зборів, соціальних платежів. Планова діяльність не погіршить умови життєдіяльності населення, що проживає в найближчому регіоні та не погіршить соціальні умови, а забезпечить збільшення виробництва основ для дорожнього полотна та покращення стану місцевих автомобільних доріг. 5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) Передбачається встановлення: - бетонозмішувальної установки модульного типу Betomix 4,5B-R/DW, яка призначена для виготовлення бетонної суміші, що використовується в дорожньому будівництві; - грунтозмішувальної установки модульного типу TEKFALT coldFALT, яка призначена для виготовлення бітумогрунтової та цементогрунтової сумішей, що використовуються в дорожньому будівництві. Площа земельної ділянки під розміщення виробничого майданчику становить 3 га. Бетонозмішувальна установка типу Betomix 4,5B-R/DW має продуктивність до 160 м3/год. Грунтозмішувальна установка модульного типу TEKFALT coldFALT має продуктивність 400 т/год. В установках забезпечено автоматичне дозування компонентів для приготування сумішей, їх змішування та видачу в автотранспорт. Управління установками є централізованим та здійснюється дистанційно за допомогою мікропроцесорної системи управління. 6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються відповідно до вимог Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 р. № 173, ДБН В.2.5-74.2013 «Водопостачання, зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування». Дотримання нормативних розмірів санітарно-захисної зони, значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів, охоронних зон та протипожежних розривів, забезпечення санітарних норм шумового тиску на межі санітарно-захисної зони. щодо технічної альтернативи 1 Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються відповідно до вимог Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 р. № 173, ДБН В.2.5-74.2013 «Водопостачання, зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування». Дотримання нормативних розмірів санітарно-захисної зони, значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів, охоронних зон та протипожежних розривів, забезпечення санітарних норм шумового тиску на межі санітарно-захисної зони. щодо технічної альтернативи 2 Не розглядається. щодо територіальної альтернативи 1 Не розглядається. щодо територіальної альтернативи 2 Не розглядається. 7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі згідно з законодавством України. Проектні рішення в період реконструкції та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту, будуть передбачені заходи протидії підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювальні, захисні та компенсаційні заходи. щодо технічної альтернативи 1 Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі згідно з законодавством України. Проектні рішення в період реконструкції та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту, будуть передбачені заходи протидії підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювальні, захисні та компенсаційні заходи. щодо технічної альтернативи 2 Не розглядається. щодо територіальної альтернативи 1 Не розглядається. щодо територіальної альтернативи 2 Не розглядається. 8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: Основними видами впливу планової діяльності на навколишнє середовище можуть бути: вплив на повітряне середовище, водне середовище, геологічне середовище та ґрунти, рослинний та тваринний світ, шумове навантаження, утворення відходів. щодо технічної альтернативи 1 Основними видами впливу планової діяльності на навколишнє середовище можуть бути: вплив на повітряне середовище, водне середовище, геологічне середовище та ґрунти, рослинний та тваринний світ, шумове навантаження, утворення відходів. щодо технічної альтернативи 2 Не розглядається. щодо територіальної альтернативи 1 Не розглядається. щодо територіальної альтернативи 2 Не розглядається. 9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017№ 2059-VIII. 10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав) Транскордонний вплив на довкілля відсутній. 11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля Відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII. 12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:  підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;  проведення громадського обговорення планованої діяльності;  аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;  надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;  врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення. 13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 14. Рішення про провадження планованої діяльності Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами______, (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається Управлінням екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації ____________________________________________________________________________ (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Міністерство енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополита Василя Литовського, 35, м. Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля, е-mail: m.shimkus@menr.gov.ua, контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-43, (044) 206-20-89_____________________ (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Всі оголошення →