Головна Новини Децентралізація влади Доступ до публічної інформації Запобігання проявам корупції Безвізовий режим: запитання та відповіді

Розвиток галузі рослинництво

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ (попередній проект)
для укладення Договору поставки зерна майбутнього врожаю
та пов’язаних з ним договорів 

1. Реєстраційні документи сільгоспвиробника юридичної особи:

 • Свідоцтво про державну реєстрацію (якщо видавалось) та/або Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (оригінали).
 • Статут підприємства з усіма додатками та змінами (оригінал).
 • Довідка органу державної статистики про включення товаровиробника до ЄДРПОУ (оригінал).
 • Протокол/рішення та Наказ про призначення керівника або нотаріально посвідчена довіреність на вчинення правочинів від імені Товаровиробника (оригінал).
 • Паспорт та ідентифікаційний номер керівника або представника за довіреністю (оригінал).
 • Витяг з ЄДР (2 оригінали з моменту видачі яких до моменту підписання Договору поставки зерна майбутнього врожаю пройшло не більше 3 діб) (максимально розгорнутий, з переліком засновників, та підтвердженням відомостей про юридичну особу).
 • Свідоцтво платника податку на додану вартість (оригінал).
 • Довідка про повні реквізити Товаровиробника (належним чином завірена, складається Товаровиробником).

2. Документи про виробничо-господарську діяльність сільгоспвиробника юридичної особи:

 • Річні баланси товаровиробника за останні два календарних роки (2012 та 2013 роки)(оригінали).
 • Довідка про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім тих сум, сплату яких розстрочено або відстрочено відповідно до законодавства (довідка ДПІ встановленої форми термін дії якої 10 днів - оригінал).
 • Довідка про відсутність простроченої заборгованості за будь-якими видами бюджетної позики, іншими кредитами, крім тих сум, сплата яких розстрочена або відстрочено відповідно до законодавства видана районним управлінням Державної казначейської служби України (оригінал).
 • Довідка про відсутність несплачених внесків до Пенсійного фонду України (оригінал).
 • Довідки всіх банків (у яких Товаровиробником відкрито рахунки) про відсутність простроченої заборгованості за будь-якими видами бюджетної позики або за іншими кредитами, чи будь-якими іншими заборгованостями (оригінали).
 • Заява про те, що товаровиробник не має відкритих рахунків чи отриманих кредитів/позик в жодних інших банках окрім тих довідки з яких були надані (написана власноручно керівником та підписана керівником та головним бухгалтером).

3. Документи про земельні ділянки та урожайність:

 • Довідка про орендовані землі та землі, що належать підприємству на праві власності чи праві постійного користування з сільської чи районної ради (2 оригінали).
 • Карта полів, майбутній урожай на яких буде застрахований та передаватись в заставу роздрукована з Публічної кадастрової карти України (http://map.dazru.gov.ua/kadastrova-karta) (належним чином завірена в двох оригінальних примірниках).
 • Довідка з районного управління агропромислового розвитку про посівні площі підприємства по заявленій культурі за 5 років (2 оригінали) (якщо підприємство працює менше 5 років, чи не займалось вирощуванням заявленої культури, необхідно додатково подати довідку про урожайність за ці роки по району, де розміщені землі товаровиробника).
 • Довідка з районного управління агропромислового розвитку про площі посівів всіх культур під урожай 2014 року (оригінал).
 • Довідка про врожайність відповідної культури за останні п’ять років, видана управлінням агропромислового розвитку відповідної райдержадміністрації на підставі форм 4-сг та 29-сг (оригінал).
 • Форми 4-сг та 29-сг за останні п’ять років, з відмітками органів статистики (оригінали).

4. Заява про надання дозволу на розкриття інформації про Товаровиробника Публічному акціонерному товариству «Державний експортно-імпортний банк України».

5. Протокол/рішення вищого органу управління товаровиробника про передачу в заставу майбутнього урожаю із зазначенням номеру поля, площі, врожайності, кількості тонн, які передаються в заставу, заставна ціна за тонну, сума по заставній вартості та протокол/рішення про укладення договору поставки зерна майбутнього урожаю (2 оригінали)

6. Заявка на укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю встановленого зразка.

7. Договір комплексного страхування майбутнього врожаю. 

Документи подаються у 2-х примірниках. При собі слід мати печатку підприємства.