Головна Новини Децентралізація влади Доступ до публічної інформації Запобігання проявам корупції Безвізовий режим: запитання та відповіді

Про Центр надання адміністративних послуг

 Портал адміністративних послуг Миколаївської області e-admin.mk.gov.ua

 Рейтинг у сфері надання адміністративних послуг по Миколаївській області за березень 2019 року

На території області діє 24 центри надання адміністративних послуг, у тому числі 5 міських (міст обласного значення) та 19 районних, прийом в яких здійснюють 91 адміністратор.

Середня кількість видів адміністративних послуг, що надаються у центрах надання адміністративних послуг становить – 183 види.

 

Загальна кількість видів адміністративних послуг, 
що надаються через центри надання адміністративних послуг

Серед міських центрів надання адміністративних послуг лідеромза кількістю видів адміністративних послуг є ЦНАП м. Первомайська   (206 послуг), на другому місці – ЦНАП м. Южноукраїнська (180 послуг), третє місце посів  ЦНАП м. Очакова (177 послуг).

Серед центрів надання адміністративних послуг, утворених при райдержадміністраціях, на першому місці ЦНАП Березнегуватської райдержадміністрації (232 послуги). Друге місце посів ЦНАП при Новоодеській райдержадміністрації (227 послуг), а третє місце посів ЦНАП при Веселинівській райдержадміністрації (220 послуг).

Найменша кількість послуг надається у Єланецькому (141 послуга)та Вітовському (97 послуг) ЦНАП.

 

Кількість послуг, наданих
 у центрах надання адміністративних послуг з початку року

Серед міських центрів надання адміністративних послуг лідером за кількістю наданих адміністративних послуг є ЦНАП м. Миколаєва  (36480 послуг). На другому місці ЦНАП м. Южноукраїнська (7785 послуг), а на третьому ЦНАП м.Первомайська (6215 послуг).

Серед центрів надання адміністративних послуг, утворених при райдержадміністраціях, на першому місці ЦНАП при Вітовській РДА: 4075 послуг. Друге та третє місце посіли відповідно ЦНАП у Березанському районі (3350 послуг) та ЦНАП у Єланецькому районі  (2935 послуг).

Останні місця рейтингу посіли Братський (1321 послуга) та Врадіївський (1032 послуги) ЦНАП.

 

Кількість наданих адміністративних послуг 
на 1 тисячу наявного населення

Серед міських центрів надання адміністративних послуг лідерому наданні адміністративних послуг на 1 тисячу наявного населення є ЦНАП 
м. Южноукраїнська (196 послуг), на другому місці – ЦНАП м. Вознесенська (170 послуг), на третьому – ЦНАП м. Очакова (150 послуг).

Серед центрів надання адміністративних послуг, утворених при районних державних адміністраціях, на першому місці ЦНАП при Єланецькій райдержадміністрації (295 послуг). Друге місце посів ЦНАП при Березанській райдержадміністрації (147 послуг), а третє - ЦНАП при Казанківській  райдержадміністрації (118 послуг).

Останні місця у рейтингу (18 та 19) посіли Баштанський (57 послуг) та Миколаївський ЦНАП (52 послуги).

Центр надання адміністративних послуг при Єланецькій райдержадміністрації утворено розпорядженням  голови  Єланецької райдержадміністрації від 03.09.2013 № 303-р “Про утворення центру надання адміністративних послуг” відповідно до вимог Закону України “Про адміністративні послуги”, Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», на виконання розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 05.12.2012 № 410-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Закону України «Про адміністративні послуги на території Миколаївської області”.

Центр надання адміністративних послуг утворено з метою забезпечення надання адміністративних послуг при Єланецькій райдержадміністрації як її постійно діючий робочий орган, роботу якого забезпечує сектор адміністративно – дозвільних процедур апарату райдержадміністрації, в якому адміністративні послуги надаються через адміністраторів  шляхом їх взаємодії з суб`єктами надання адміністративних послуг.

Керівником центру надання адміністративних послуг є начальник відділу адміністративно – дозвільних процедур, адміністратор апарату райдержадміністрації 

 

Основними завданнями Центру є:

 1. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
 2. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
 3. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються суб`єктами надання адміністративних послуг через Центр.

 Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора - посадової особи райдержадміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг

Основними завданнями адміністратора є:

 1. Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
 2. Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;
 3. Видача або забезпечення у випадках, передбачених законодавством, передачі в інший зручний спосіб (засобами поштового зв`язку (рекомендованим поштовим відправленням) або за допомогою засобів телекомунікаційного  зв`язку)  суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
 4. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
 5. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

Надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

                Центр надання адміністративних послуг під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади,  іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

Контакти:

55500, смт. Єланець, вул.Паркова, 15-А
2 поверх
тел.: 05159  9 15 37
E-mail: cnap.elanets@ukr.net

 

Режим роботи Центру
надання адміністративних послуг

понеділок: з 08.00 до 17.00 год.
вівторок: з 08.00 до 20.00 год.
середа: з 08.00 до 17.00 год.
четвер: з 08.00 до 20.00 год.
п`ятниця: з 08.00 до 16.00 год.
субота: з 08.00 до 15.00 год.
неділя
вихідний
без перерви на обід.

 

Довідка:
Закон України “Про адміністративні послуги” (06.09.2012 № 5203-VI) визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

Адміністративна послуга — результат здійснення владних повноважень суб`єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов`язків такої особи відповідно до закону.

Суб`єкт звернення — фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг.

Суб`єкт надання адміністративної послуги — орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

Вимоги Закону України поширюються на надання суб`єктом надання адміністративних послуг витягів та виписок з реєстрів, свідоцтв, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб`єкту звернення, а також об`єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

Фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, має право на отримання адміністративної послуги незалежно від реєстрації її місця проживання чи місця перебування, крім випадків, установлених законом.

Юридична особа має право на отримання адміністративної послуги за місцезнаходженням такої особи або у випадках, передбачених законом, - за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідного об`єкта.

Заява на отримання адміністративної послуги подається в письмовій чи усній формі.

Письмова заява може бути подана суб`єкту надання адміністративної послуги особисто, надіслана поштою або у випадках, визначених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв`язку.

Перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, визначаються законом. Забороняється вимагати від суб`єкта звернення документи або інформацію для надання адміністративної послуги, не передбачені законом.

Граничний строк надання адміністративної послуги визначається законом. У разі якщо законом не визначено граничний строк надання адміністративної послуги, цей строк не може перевищувати 30 календарних днів з дня подання суб`єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги.

Адміністративна послуга вважається наданою з моменту отримання її суб`єктом звернення особисто або направлення поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання такої послуги на адресу суб`єкта звернення. У випадках, передбачених законодавством, відповідний документ може бути надісланий поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) або за допомогою засобів телекомунікаційного зв`язку. При цьому строк доставки поштової кореспонденції не зараховується до строку надання адміністративної послуги.

При наданні адміністративних послуг у випадках, визначених законом, справляється плата (адміністративний збір), яка зараховується до державного або відповідного місцевого бюджету.

Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Нормативно-правові акти, якими регламентується діяльність Центру надання адміністративних послуг:

 1. Конституція України.
 2. Закон України “Про адміністративні послуги”.
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 66 “Про затвердження Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг”.
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2010 № 915 “Деякі питання надання адміністративних послуг”.
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 № 13 “Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг”.
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 44 “Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги".
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 57 “Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг”.
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 “Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг”.
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.2013 № 309 “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань надання адміністративних послуг”.
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 № 379 “Про затвердження Типового порядку проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов`язаних з наданням адміністративних послуг”.
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 556 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. № 13”.