Головна Новини Децентралізація влади Доступ до публічної інформації Запобігання проявам корупції Безвізовий режим: запитання та відповіді

Протидія домашньому насильству

 РОБОЧА ГРУПА

З ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ТА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В ЄЛАНЕЦЬКОМУ РАЙОНІ

 

Назва установи,

організації

Адреса

П.І.П. контактної особи

Контактний телефон

робочий

мобільний

Управління соціального захисту населення Єланецької райдержадмінастрації

вул.. Соборна, буд.139,

смт. Єланець

Миколаївська обл., 55501

Мітла Наталя Анатоліївна, завідувач сектору соціальної допомоги, по роботі з сімєю та з питань праці

(05159)

9-14-89

0974790158

Служба у справах дітей Єланецької райдержадміністрації

вул.. Паркова, буд.15 А,

смт. Єланець

Миколаївська обл., 55501

Білотіл Людмила Василівна, начальник служби

(05159)

9-22-05

0978463420

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Єланецької райдержадміністрації

вул.. Паркова, буд.15 А,

смт. Єланець

Миколаївська обл., 55501

Курбанова Олена Олександрівна, директор центру

(05159)

9-15-05

0684647541

Сектор освіти Єланецької райдержадміністрації

вул.. Паркова, буд.15 А,

смт. Єланець

Миколаївська обл., 55501

Лісогор

Юлія Миколаївна,  методист методичного кабінету

(051590

9-12-29

0984684164

Єланецьке відділення Новоодеського відділу поліції ГУ національної поліції в Миколаївській області

вул.. Аграрна, буд.14,

смт. Єланець

Миколаївська обл., 55501

Антонюк Валерій Васильович, дільничий офіцер поліції

(05159)

9-14-47

0977087232

КНП «Єланецька центральна районна лікарня»

вул.. Паркова, буд.55,

смт. Єланець

Миколаївська обл., 55501

Москаленко

Лариса

 Йосипівна,

лікар-фтизіатр

(05159)

9-14-46

0963570619

Єланецька районна філія Миколаївського обласного центру зайнятості

вул.. Паркова, буд.15,

смт. Єланець

Миколаївська обл., 55501

Даровська

Вікторія

 Генадіївна, директор філії

(05159)

9-11-08

0977323527

 

 

 Державна політика у сфері запобігання та протидії домашньому насильству 

07.01.2018 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Цей Закон визначає організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому насильству, основні напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства.

Державна політика у сфері запобігання та протидії домашньому насильству спрямована на забезпечення комплексного інтегрованого підходу до поделанной домашнього насильства, надання всебічної допомоги постраждалим особам та утвердження ненасильницького характеру приватних стосунків.

Основними напрямами реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству є:

1)    запобігання домашньому насильству;

2)    ефективне реагування на факти домашнього насильства, шляхом запровадження взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;

3)    надання допомоги та захисту постраждалим особам, забезпечення відшкодування шкоди, завданої домашнім насильством;

4)    належне розслідування фактів домашнього насильства, притягнення кривдників до передбаченої законом відповідальності та зміна їхньої поведінки.

Статтею 6 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» визначено ряд суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, в т.ч. і спеціалізовані служби підтримки постраждалим особам (мобільної бригади є надання соціально-психологічної допомоги постраждалим особам). Метою діяльності мобільної бригади є надання соціально-психологічної допомоги постраждалим особам, зокрема соціальних послуг з консультування, кризового та екстреного втручання, соціальної профілактики відповідно до їх потреб. До складу мобільної бригади входить спеціаліст-психолог.

Мобільна бригада у межах своїх повноважень здійснює:

-         прийом і розгляд заяв від постраждалих осіб або їхніх представників про отримання допомоги, зокрема соціальних послуг для осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

-         оцінку потреб постраждалих осіб;

-         надання постраждалим особам повної та вичерпної інформації про їхні права і можливості отримання ними дієвої допомоги;

-         надання відповідно до компетенції постраждалим особам соціальних послуг, медичної, соціальної, психологічної допомоги на безоплатній основі, сприяння наданню правової допомоги, а також забезпечення тимчасового притулку для таких осіб та їхніх дітей у порядку передбаченому законодавством.

     В тісній співпраці з усіма причетними суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, велика робота проводиться щодо попередження насильства над дітьми.

Широко цю роботу ведуть заклади освіти, на педагогічних нарадах шкіл розглядають питання щодо стану роботи про додержання вчителями вимог Конвенції про права дитини, в частині захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства, розроблено заходи щодо відповідальності вчителів за дотриманням законодавства з цих питань. Організовано роботу педагогічних колективів по виявленню у закладах освіти, за його межами і дома будь-яких проявів фізичного і психічного насильства, образ, недбалого і жорстокого поводження з дітьми, у т.ч. з боку батьків або осіб, які їх замінюють. Асоціальні сім’ї перебувають під постійним контролем педагогічних колективів, батьківських комітетів та рад школи, які спрямовують свою роботу на організацію інформаційної, консультативної, правової, виховної роботи з даними батьками. Під постійним контролем перебувають сім’ї в яких трапляються випадки жорстокого поводження з дітьми, адміністрації шкіл мають чітку інформацію про стан даних сімей в мікрорайоні. В разі виявлення факту насильства терміново прийматимуться відповідні міри.

Домашнє насильство завдає шкоди людині, зокрема призводить до розладів їх здоров’я, психіки, погіршення психологічного клімату в родині. Діти, які виховуються в умовах насильства, підсвідомо приймають модель насильницької поведінки, виявляють агресію, є схильними до негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі.

Насильство породжує низку соціальних проблем. Прояви домашнього насильства призводять до руйнування базової ланки суспільства сім’ї, породжують дитячу безпритульність та бездоглядність, є однією з причин поширення соціального сирітства. Тому домашнє насильство розглядається не як приватна проблема, а як проблема суспільна та комплексна, що має вирішуватись державними органами разом з громадськістю. 

 

Мобільна допомога постраждалим від домашнього насильства

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» від 22 серпня 2018 р. № 654.

Так встановлено, що мобільна бригада, яка утворюється при центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, надає соціальні послуги шляхом проведення фахової консультації за допомогою телефонного зв’язку, з виїздом до місця проживання чи перебування постраждалих осіб (за складеним графіком окрім термінових ситуацій), у приміщенні загальної чи спеціалізованої служби підтримки, в іншому приміщенні, визначеному місцевими органами виконавчої влади або місцевого самоврядування.

Бригада є структурним підрозділом центру чи державного органу, або об’єднанням фахівців різних суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству (далі – суб’єкти).

Основними її завданнями є:

·       надання психологічної допомоги постраждалим особам;

·       реагування та надання не пізніше ніж протягом 1 доби соціально-психологічної допомоги постраждалим особам, які потребують термінової допомоги, зокрема шляхом кризового та екстреного втручання;

·       інформування постраждалих осіб щодо послуг (медичних, психологічних, правових тощо), які вони можуть отримати для подолання наслідків насильства;

·       роз’яснення постраждалим особам їх прав, визначених законом, можливостей отримання допомоги від суб’єктів та доцільності її отримання;

·       провадження інформаційно-просвітницької діяльності щодо форм, проявів та наслідків насильства, а також щодо заходів у сфері запобігання та протидії насильству.

Для виїзду бригади до місця вчинення насильства можуть залучатися (у разі потреби) представники поліції, служб у справах дітей, інших суб’єктів.

Надання бригадою допомоги передбачає забезпечення мінімально необхідного обсягу послуг, а саме:

·     діагностику психологічного стану постраждалої особи, оцінювання ризиків продовження чи повторного вчинення щодо неї насильства;

·     кризове та екстрене втручання з метою негайного усунення або мінімізації наслідків насильства шляхом виклику екстреної допомоги держаних органів;

·     надання психологічної допомоги, у тому числі дітям, відповідно до індивідуальних потреб;

·     проведення заходів із соціальної та реабілітаційної підтримки постраждалих осіб;

·     тощо.

·        Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги

·        В м. Миколаєві працює мобільна бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

·        Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги – це спеціалізована служба підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

·        Метою діяльності мобільної бригади є надання соціально-психологічної допомоги постраждалим особам, зокрема соціальних послуг з консультування, кризового та екстреного втручання, соціальної профілактики відповідно до їх потреб.

Особи, які постраждали від домашнього та гендерного насилля, можуть звернутися за допомогою до спеціалістів Мобільної бригади соціально-психологічної допомоги та відповідальних осіб за протидію домашньому насильству у Єланецькому районі.

·         за адресою вул. Потьомкінська, 95-А, каб.3 та за телефонами: (095)8071841; (063)45623614.

·        В телефонному режимі спеціалісти надають консультації  щоденно з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 21.00.

·        В стаціонарних умовах послуги надаються: понеділок та четвер з 8.30 до 17.00 год. За необхідністю здійснюють екстрені та планові виїзди.

·        Всі послуги мобільною бригадою надаються безкоштовно.

 

«Протидія домашньому насильству»

Часом доволі непросто відрізнити насильство від конфліктних ситуацій, спорів, що виникають у кожній сім’ї та не становлять загрози подальшому розвитку здорових стосунків.

Зазвичай люди, які зазнають домашнього насильства, не розуміють, що зіткнулись із ним. У суспільстві існує думка, що насильством слід вважати лише фізичні вияви агресії. Проте експерти говорять про його наступні різновиди, а саме: фізичне насильство, психологічне насильство, сексуальне насильство, економічне насильство.

Сором, відчай, провина — саме такі емоції та почуття супроводжують особу, яка стала жертвою насильства з боку своїх близьких (партнера, чоловіка/дружини, батька, вітчима тощо). Замість того, щоб про це розказати рідним, викликати поліцію, піти від партнера-агресора, жертва приховує даний факт.

ПАМЯТАЙТЕ!!! Якщо ви зазнали будь-якого з видів насильства або розумієте, що існує загроза його скоєння, найголовнішим правилом є – НЕ МОВЧАТИ!  Розкажіть друзям, знайомим, сусідам або родичам про такі факти. Попередьте їх про можливу небезпеку та попросіть звернутися до поліції в разі необхідності. Якщо у вас не має можливості розповісти про насильство знайомим, то ви завжди можете звернутися за допомогою до:

 

відповідальної особи – за протидію домашньому насильству на рівні районної державної адміністрації у Єланецькому районі

 

 

Адміністративно –територіальна одиниця

Повна назва районної державної адміністрації

Юридична адреса

ПІП

персонально відповідальної особи

Посада

Контакти

Номер розпорядчого документа призначено персонально

РДА

Єланецький район

Єланецька районна державна адміністрація

Миколаївська обл

смт.Єланець,

вул.Паркова,15-А

55501

Гуліна Ольга Петрівна

Перший заступник голови Єланецька районна державна адміністрація

(05159) 91438 факс

мобл.

067515

6370

№331-р від 19.11.2018р.

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальні особи за протидію домашньому насильству

на рівні виконавчих органів сільських, селищних рад у Єланецькому районі

Адміністративно –територіальна одиниця

Повна назва виконавчих органів сільських, селищних рад

Юридична адреса

ПІП

персонально відповідальної особи

Посада

Контакти

Номер розпорядчого документа призначено персонально

ЄЛАНЕЦЬКИЙ

 район

Єланецька селищна рада

смт Єланець.

вул.Паркова,20

Курбанова Олена Олександрівна

Фахівець із соц.роботи

068066

5189

№ 66, рішення виконкому від 23.11.2018

 

Водяно-Лоринська сільська рада

с. Водяно-Лорино,

вул.Центральна,20

Філімонова Іра Миколаївна

Фахівець із соц.роботи

097709

9099

№ 6, рішення виконкому від 30.01.2019

 

Малоукраїнська сільська рада

с.Малоукраїнка

вул.Шкільна,2

Шумська Тетяна Георгіївна

Фахівець із соц.роботи

098356

8679

№ 169, рішення виконкому від 26.12.2018

 

Калинівська сільська рада

с.Калинівка,

провулок.Янтарний,6

Кульбачинська

Оксана Олександрівна

Секретар Калинівської сільської ради

(05159) 97122

№ 27-р, розпоряджен

ня Калинівської сільської ради від 12.12.2018

 

Возсіятська сільська рада

с.Возсіятське,

вул.Шкільна,45

Фазли Ала Михайлівна

Фахівець із соц.роботи

098556

3532

№ 68, рішення виконкому від 23. 11.2018

 

Малодворянська

сільська рада

с.Малодворян

ка,

вул.Центральна,

55

Косова Олена Олександрівна

Секретар Мало дворянської сільської ради

(05159) 93435

№ 67, рішення виконкому від 22.12.2018

 

Нововасилівська

сільська рада

с.Нововасилів

ка,

вул.Торгова ,40

Царенко Валентина Михайлівна

Фахівець із соц.роботи

067866

2982

№ 47, рішення виконкому від 29.12.2018

 

Великосербулівська сільська рада

с.Великосер

булівка,

вул. Шкільна ,7

Коробченко Катерина Миколаївна

Фахівець із соц.роботи

097858

7598

№ 34, рішення виконкому від 18.12.2018

 

Великосолонівська сільська рада

с.Велико Солона,

вул.Центральна,31 А

Герасимчук Оксана Дмитрівна

Фахівець із соц.роботи

096259

4470

№ 52, рішення виконкому від 23.11.2018

 

Маложенівська сільська рада

с.Маложенівка, вул.Т.Шевченка,14

Гравченко Лілія Іванівна

Фахівець із соц.роботи

097811

4475

№ 41, рішення виконкому від 18.12.2018

 

Ольгопольська сільська рада

с.Ольгополь,

вул.Центральна,47

Шпак Олена Миколаївна

Фахівець із соц.роботи

097677

5440

№ 76, рішення виконкому від 13.12.2018

 

Ясногородська сільська рада

с.Ясногородка,

вул.Шкільна,2А

Решетняк Тетяна Миколаївна

Секретар Ясногородської сільської ради

(05159) 93122

№ 26, рішення виконкому від 03.06.2019

 

ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО – ЦЕ

– фізичне (заподіяння тілесних ушкоджень, незаконне позбавлення волі, мордування, залишення в небезпеці, ненадання допомоги, заподіяння смерті);

– сексуальне (будь-які діяння сексуального характеру, вчинені без згоди особи);

– психологічне (словесні образи, погрози, приниження, переслідування, залякування, обмеження волевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері, що спричиняють невпевненість, нездатність захистити себе, шкоду психічному здоров’ю);

– економічне (умисне позбавлення житла, їжі, одягу, коштів чи документів, перешкоджання в отриманні лікування, заборона працювати, примушування до праці, заборона навчатися).

ХТО НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО?

Кривдник з числа таких осіб:

– подружжя;

– особи, які проживають (проживали) спільно однією сім’єю;

– їх родичі;

– опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

– колишнє подружжя;

– наречені;

– особи, які мають спільних дітей.

ЩО РОБИТИ У РАЗІ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА?

Одразу викликати поліцію – 102!
Звернутися на «гарячу лінію» – 116-123 (цілодобово та безкоштовно в межах України)

Якщо Ви стали свідком насильства стосовно дитини – негайно повідомте про це службу у справах дітей! Захистить дитину від домашнього насильства!

Найнебезпечніший співучасник домашнього насильства – мовчання!

Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» передбачено нові механізми захисту від домашнього насильства:

Терміновий заборонний припис

Підстава: ініціатива поліції або заява постраждалої особи

Передбачає для кривдника:

– зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи;
– заборону на вхід та перебування у місці проживання (перебування) постраждалої особи;
– заборону в будь-який спосіб контактувати із постраждалою особою.

За невиконання припису – штраф, громадські роботи або адміністративний арешт.
Термін дії припису – до 10 діб.

Обмежувальний припис

Підстава: заява потерпілої особи або її представника, батьків, родичів, органу опіки та піклування.

Рішення про застосування обмежувального припису приймає суд не пізніше 72 годин.

Передбачає для кривдника:
– заборону перебувати в місці спільного проживання (перебування);
– усунення перешкод у користуванні майном потерпілою особою;
– обмеження спілкування з постраждалою дитиною;
– заборону наближатися на визначену відстань до місця проживання
(перебування), навчання, роботи, інших місця відвідування постраждалої особи;
– заборону особисто і через третіх осіб розшукувати постраждалу особу, переслідувати її, спілкуватися з нею;
– заборону вести листування, телефонні переговори з постраждалою особою.

Термін застосування – до 6 місяців.

ДЕ І ЯК ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ?

– безоплатна юридична допомога (захист, представництво у суді, складання документів)

Постраждалим від домашнього насильства гарантується правовий захист, правові послуги призначеного адвоката (юриста) оплачує держава.

Контакти місцевих центрів з надання БВПД та бюро правової допомоги

– психологічна підтримка та соціальні послуги (консультування, кризове та екстрене втручання, соціальний супровід, посередництво тощо) у центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, мобільних бригадах соціально-психологічної допомоги та відповідальних осіб за протидію домашньому насильству на рівні виконавчих органів сільських, селищних рад у Єланецькому районі.

.