Головна Новини Децентралізація влади Доступ до публічної інформації Запобігання проявам корупції Безвізовий режим: запитання та відповіді

Охорона праці

 

Гасло Всесвітнього дня  охорони праці  2019 року

«БЕЗПЕЧНЕ ТА ЗДОРОВЕ МАЙБУТНЄ ПРАЦІ»

 

Щороку 28 квітня відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 у нашій країні відзначають День охорони праці. Цьогоріч Україна долучилася до ініціативи Міжнародної організації праці провести заходи до Всесвітнього дня безпеки та гігієни праці під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці». Напередодні свого столітнього ювілею, який відзначають у 2019 році, і під впливом дискусій про майбутнє сфери праці МОП підбиває підсумки багаторічної діяльності, спрямованої на гармонійний розвиток усіх напрямів цієї сфери, будує плани на майбутнє в контексті глобальних трансформацій щодо таких аспектів, як технології, демографія, організація праці та клімат.

Разом з міжнародною спільнотою Україна визнає, що здорові та безпечні умови праці – це стратегічне завдання, яке стоїть перед державою і бізнесом.

Сформована в Україні ризикоорієнтована система управління безпекою та гігієною праці, що ґрунтується на відповідальності роботодавців за забезпечення безпеки і здоров’я працівників у всіх аспектах, пов’язаних з роботою, на зобов’язанні роботодавців постійно пристосовуватися до мінливих обставин, вживати необхідних заходів для створення умов, безпечних для життя і здоров’я працівників, забезпечить ефективну реалізацію прав працівників на безпечні та здорові умови праці.

Закріплення в національній правовій базі нових принципів управління ризиками створить підґрунтя для побудови ефективної системи комплексного управління безпекою та гігієною праці, розвитку і зміцнення трудового потенціалу нашої країни. Надзвичайно важливим для досягнення оптимальних результатів у цьому питанні є вивчення, поширення та впровадження найкращого міжнародного досвіду з оцінки і управління виробничими ризиками не тільки на державному, а й на галузевому та регіональному рівнях.

У процесі реалізації окреслених завдань найефективнішими заходами будуть інформаційно-роз’яснювальні кампанії, зокрема семінари, круглі столи, конференції тощо. Адже поєднання теоретичних і практичних підходів до вивчення методик оцінки ризиків матиме найбільш дієвий ефект щодо їх успішного впровадження.

Вектор реформування сфери безпеки та гігієни праці, який визначив уряд і впроваджують Міністерство соціальної політики та Держпраці, передбачає докорінні зміни в підходах до управління охороною праці, що, своєю чергою, можуть спричинити низку труднощів. А втім, тільки в такий спосіб можливо побудувати прогресивну національну систему управління безпекою та гігієною праці.

Важливо підготуватися до майбутніх змін, правильно спрогнозувати результати реформування та забезпечити впровадження нових принципів управління.

Сучасна система заохочення до поліпшення безпеки та охорони здоров’я працівників на роботі має враховувати світові тенденції зайнятості населення, розвитку цифрових технологій (автоматизація, робототехніка, інформаційна комп’ютеризація),   демографічні    показники,    економічну глобалізацію,

кліматичні зміни та інші чинники, що впливають на стан безпеки та гігієни праці за наявних або нових виробничих ризиків.

Важко спрогнозувати, які технології існуватимуть у майбутньому, як вони будуть інтегровані в робочі процеси і який вплив – позитивний чи негативний – матимуть на безпеку праці. Тому наша діяльність, що передбачає інноваційні підходи, має бути орієнтована на людину, пріоритетність навчання і постійного розвитку протягом усього життя.

Закріплення практик щодо постійного навчання з безпеки та гігієни праці може допомогти працівникам і роботодавцям мінімізувати наявні та потенційні виробничі ризики і тим самим поліпшити результати роботи у сфері охорони праці.

Серйозним викликом для України стало питання трудової міграції, зокрема, професійно підготовленої молоді. Отже, потрібно забезпечити належні умови праці, щоб зупинити відтік трудових ресурсів із країни, зберегти кваліфікований і високоефективний трудовий потенціал. Це сприятиме економічному зростанню та повній зайнятості населення.

До Дня охорони праці першим заступником голови райдержадміністрації, виконувачем функцій і повноважень голови райдержадміністрації Гуліною О.П. затверджено План заходів щодо підготовки та проведення з нагоди Дня охорони праці з 22 по 27 квітня 2019 року Тижня охорони праці в Єланецькому районі.

Заходи, присвячені Дню охорони праці в Україні, що пройде під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці», мають тривати протягом 2019 року й охопити якомога більшу частину працюючих громадян і всі без винятку сфери економічної діяльності.

Закликаємо всіх долучитися до проведення  та виконання заходів з нагоди Дня  охорони праці.

                                 

 

Закон України про охорону праці

Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”


 Вимоги Законодавства з Охорони Праці

 
Конституцією України, яка прийнята 28.06.1996 р. визначено: “Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю” (ст. 3),  “Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці” (ст. 43), “Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника” (ст. 46).

Працівник повинен повертатися з роботи живим та здоровим - ця мета визначена Законом України «Про охорону праці», який прийнято 21.11.2002  Законом передбачено реалізацію таких конституційних прав на охорону здоров’я та життя працюючих при виконанні виробничих завдань:

Ст. 4.Державна політика з питань охорони праці базується на пріоритеті життя і здоров’я працівників відносно виробничої діяльності та повної відповідальності роботодавця за створення безпечних і здорових умов праці.
Ст.5. Роботодавець зобов’язаний під час укладання трудового договору проінформувати працівника під розписку про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права на пільги за роботу в таких умовах.
Ст.6.Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилася  ситуація, небезпечна для його здоров’я, або розірвати трудовий договір, якщо роботодавець не виконує законодавства з охорони праці. У цьому разі працівникові виплачується вихідна допомога не менше 3 місячного заробітку.
Ст.7. Працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком, мають право на додаткову оплачувану відпустку та інші пільги і компенсації.
Ст.8. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці видаються   спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту.
Ст.13. Роботодавець зобов’язаний створити належні умови праці, призначити осіб для вирішення питань охорони праці. Розробити особисті документи з охорони праці та забезпечити функціонування системи управління охороною праці. 
Ст.14. Працівник зобов’язаний дбати про особисту безпеку, знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці, проходити медичні огляди.
Ст.15. Роботодавець створює та підпорядковує собі службу охорони праці.
Ст.17. Роботодавець за свої кошти організовує проведення медоглядів.
Ст.18. Роботодавець організовує проведення навчання та інструктажів. Не допускає до роботи працівників, у тому числі посадових осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.
Ст.19. Роботодавець здійснює фінансування заходів з питань охорони праці.
Ст.25. Роботодавець застосовує види заохочень за активну участь у роботі з охорони праці.
Ст. 41. Професійні спілки здійснюють громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.
Ст. 44. За порушення законодавства про охорону праці винні особи притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності.

 

 


 

 Законодавча база

 

  Наказ Міністерства соціальной політики України від 31.01.2017 № 148 Про затвердження Змін до Типового положення про службу охорони праці
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:32:54
42Kb Скачать скачать
  Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.01.2017 року № 140 Про внесення змін до наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:32:54
104Kb Скачать скачать
  Показчик нормативно-правових актів з охорони праці
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 17:33:03
1087Kb Скачать скачать
  Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністірв України № 994 від 28.06.2003
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 17:33:04
172Kb Скачать скачать
  Документи для стахування від нещасних випадків
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 17:33:09
2445Kb Скачать скачать