Головна Новини Децентралізація влади Доступ до публічної інформації Запобігання проявам корупції Безвізовий режим: запитання та відповіді

Умови праці

ПІЛЬГИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ ЗА РОБОТУ У ВАЖКИХ ТА ШКІДЛИВИХ УМОВАХ ПРАЦІ

Конституцією України закріплено право кожного громадянина на працю. При цьому передбачено, що кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці. Під умовами праці розуміється сукупність факторів виробничого середовища, що впливають на здоров*я і працездатність людини в процесі праці.

Чинними законодавчими актами передбачено пільги та компенсації за роботу у важких та шкідливих умовах праці:

  • пенсія за віком на пільгових умовах;
  • доплата до посадового окладу (тарифної ставки);
  • щорічна додаткова відпустка;
  •  скорочена тривалість робочого тижня;
  • отримання молока чи інших рівноцінних харчових продуктів.

Зазначені пільги та компенсації встановлюються за результатами атестації робочих місць за умовами праці пропорційно фактично відпрацьованому часу в несприятливих умовах праці:

  • пільгове пенсійне забезпечення при зайнятості у шкідливих умовах праці повний робочий день, тобто не менше 80% робочої зміни;
  • щорічна додаткова відпустка та скорочена тривалість робочого тижня при зайнятості у шкідливих умовах праці не менше 50% робочої зміни;
  • доплати до посадового окладу за фактично відпрацьований час у шкідливих умовах праці;
  • 0.5 л молока в зміну незалежно від її тривалості, в дні фактичної зайнятості працівника на роботах, пов*язаних з виробництвом.

Одним із засобів соціального захисту працівників є своєчасно проведена атестація робочих місць за умовами праці, яка надає можливість установлення пільг та компенсацій за роботу із шкідливими та важкими умовами праці.

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес є потенційним джерелом шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров*я працюючих, як тепер, так і в майбутньому.

Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

Результати атестації використовуються підприємствами й організаціями також для здійснення заходів щодо поліпшення умов праці, встановлення пільг та компенсацій, передбачених чинним законодавством.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника.

Методичну та консультативну допомогу можна отримати в управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації у відділі праці, вул. Карла Маркса, 139, тел. 9-14-89.