Єланецький район » Запобігання проявам корупції
Українська | Русский | English
Головна Новини Децентралізація влади Доступ до публічної інформації Запобігання проявам корупції Безвізовий режим: запитання та відповіді

Запобігання проявам корупції

 

 

Затверджую:
керівник апарату
райдержадміністрації
Л.В.Клобукова

29 грудня 2017 року

ГРАФІК
проведення «гарячих ліній»  з актуальних питань антикорупційного законодавства у 2018 році

Хто проводить

Номер телефону,

Час проведення

місяць
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами,
оборонної та мобілізаційної роботи
апарату райдержадміністрації
Бровко В.С.

9-12-33 

з 16.00 до 17.00

11

8

8

12

10

14

12

9

13

11

8

13

Начальник відділу
організаційно-контрольної роботи
та управління персоналом
апарату райдержадміністрації
Піддубна В.Р.

9-19-34 

з 16.00 до 17.00

25

22

22

26

24

28

26

23

27

25

22

27

Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації В.С.Бровко


 

 Декларування доходів


 

ГРАФІК
проведення «гарячих ліній»  з актуальних питань антикорупційного законодавства у 2017 році

Хто проводить

Номер телефону,

Час проведення

місяць
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Завідувач сектору
взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи
апарату райдержадміністрації

Бровко В.С.

9-12-71

з 16.00 до 17.00

12

9

9

13

11

8

13

10

14

13

9

8

Головний спеціаліст юридичного сектору апарату райдержадміністрації


9-13-03

з 16.00 до 17.00

19

16

16

20

18

15

20

17

21

20

16

15

Начальник відділу організаційно-кадрової роботи та управлыння персоналом апарату райдержадміністрації

Піддубна В.Р.

9-17-80

з 16.00 до 17.00

26

23

23

27

25

22

27

31

28

27

23

22

 

 

 

Для забезпечення належної роботи щодо запобігання та протидії корупції, оперативного інформування та реагування на можливі корупційні правопорушення з боку посадових осіб, керівництво Єланецької районної державної адміністрації надає телефони довіри та електронну адресу, за якими потрібно звертатися громадянам:

Найменування установи:

Єланецька районна державна адміністрація Миколаївської області
55501, смт Єланець, вул. Горького, 15 «А», тел. (05159) 9 14 38.

Email: elanets@mk.gov.ua

Інформація про посадових осіб, яких можна повідомити про вчинення корупційних правопорушень:

Завідувач сектора взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації – Бровко Віталій Сергійович
тел. (05159) 9 12 71

 

ІНФОРМАЦІЯ
про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, притягнених до відповідальності за корупційне правопорушення в
2015 році

№ п/п

ПІБ, дата народження особи

Посада

Прийняте судом рішення (стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення або Кримінального кодексу України, вид покарання, день набрання законної сили рішенням суду)

Прийняте керівником рішення (дата, номер, короткий зміст наказу або розпорядження)

Примітка

1.

Вагіна Віра Іванівна, 08.08.1950 р.н

Депутат Куйбишівської сільської ради

Ст. 172-6 ч.1 КУпАП, штраф – 170 грн. 27.03.2015.

Рішення від 03.04.2015 року № 6 - попередження

Лист суду до с/ради 27.03.2015 № 1078/15

Нове в антикорупційному законодавстві

14 жовтня 2014 року Верховною Радою України прийнятий «пакет антикорупційних законів» (так звана антикорупційна реформа), який розроблений за участю громадськості та міжнародних неурядових організацій, і спрямований на протидію злочинності та корупції. Це такі нормативно-правові акти як: закони України «Про запобігання корупції», «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» та указ Президента України «Про Національну раду з питань антикорупційної політики».
Відповідно до діючого законодавства корупція – це використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.
Новелою нового законодавства є створення Національного агентства з питань запобігання корупції зі спеціальним статусом, який забезпечуватиме формування та реалізацію державної антикорупційної політики, та який підконтрольний Верховній Раді України і підзвітний Кабінету Міністрів України. Члени Національного агентства призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України строком на чотири роки за результатами конкурсу.
Також Законом України «Про запобігання корупції» передбачено наступні нововведення:
має місце зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів, яке здійснюється шляхом: усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів; застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень; обмеження доступу особи до певної інформації; перегляду обсягу службових повноважень особи; переведення особи на іншу посаду; звільнення особи;
щорічно до 1 квітня необхідно буде подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
Національне агентство забезпечуватиме відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства;
повна перевірка декларації здійснюється протягом 90 днів із дня подання декларації і полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення;
Національне агентство здійснюватиме вибірковий моніторинг способу життя суб’єктів декларування з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім’ї майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
Законом передбачено низку правил щодо запобігання проявам корупції, серед яких: обмеження щодо використання службового становища, одержання подарунків, сумісництва та суміщення публічної служби з іншою оплачуваною діяльністю щодо спільної роботи близьких осіб в умовах прямого підпорядкування один одному, а також обмеження щодо осіб, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
Закон включає перелік правил етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що ґрунтуються на Модельному кодексі поведінки державних службовців, передбаченому в Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R (2000) 10 від 11 травня 2000 року;
важливою складовою Закону є правила щодо системи об’єктивного фінансового контролю за майновим станом публічних службовців, що полягатиме у: поданні декларацій в електронній формі; комплексі перевірок декларацій антикорупційним превентивним органом; оприлюдненні декларацій у спеціальному єдиному реєстрі; розширенні переліку відомостей, що підлягатимуть зазначенні у декларації; встановленні кримінальної відповідальності за подання у декларації завідомо недостовірних відомостей, а також за умисне неподання декларації; проведенні стосовно службовців моніторингу способу їх життя з метою перевірки відповідності рівня життя задекларованим майну та доходам; встановленні обов’язку службовців повідомляти антикорупційний орган про істотні зміни у своєму майновому стані та про відкриття рахунків у закордонних банках;
Закон вводить нове поняття - «викривач» та містить положення щодо забезпечення захисту викривачів, які повідомляють про факти корупції, в тому числі заборону застосування до них негативних заходів впливу (незаконне звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці тощо) у зв’язку із здійсненим повідомленням, а також залучення Національної комісії з питань запобігання корупції як третьої особи у справах щодо оскарження негативних наслідків, застосованих керівником або роботодавцем до інформатора. При цьому, передбачено обов’язок органів влади забезпечити наявність каналів зв’язку для здійснення відповідного повідомлення;
серед превентивних антикорупційних інструментів також вважливими є проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та їх проектів; спеціальна перевірка щодо претендентів на зайняття вищих посад в публічному секторі; функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, який включатиме інформацію як щодо притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення фізичних осіб, так і щодо юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку із вчиненням в їх інтересах корупційних правопорушень;
Законом визначено види відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення – кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та цивільно-правову, а також, внесення змін до відповідних Кодексів;
також передбачено правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень, а саме: скасування виданих внаслідок порушення антикорупційного закону актів, визнання нікчемними відповідних правочинів, відшкодування завданих корупційними правопорушеннями збитків.
Крім того, новелами «пакету антикорупційних актів» є створення таких структур як: Націона́льное антикорупці́́йне бюро́ Украї́ни та Національна рада з питань антикорупційної політики
Перший орган є правоохоронним орган з широкими силовими повноваженнями, на який покладається попередження, виявлення, припинення та розкриття корупційних злочинів. Національне бюро утворене Президентом України 16 квітня 2015 року.
Другий є консультативнодорадчим органом при Президентові України. Утворюється у складі голови, виконавчого секретаря та інших осіб, які беруть участь у її роботі на громадських засадах. Національну раду очолює голова, який призначається Президентом України. Виконавчим секретарем Національної ради є за посадою заступник глави адміністрації Президента України, до відання якого належить питання впровадження реформ. 

Корупція – економічне явище

Корупція живиться економікою, знижуючи її ефективність. Що обумовлює такий взаємозв'язок корупції і економіки в Україні? Більшість фахівців сходяться на стратегічних прорахунках держави при реформуванні економіки: відсутність стимулювання виробничої сфери; відсутність обґрунтованої кадрової політики, адміністративна опіка, недосконалість законодавства (видання чисельних підзаконних актів, які на перше місце ставлять інтереси відомства, а не суспільства, залежність підприємця від суб'єктивної волі чиновника).

Таким чином, корупція, як економічна проблема, породжена: участю державних чиновників у комерційній діяльності для одержання особистого чи корпоративного прибутку; використання службового становища для «перекачування» державних коштів та матеріальних цінностей у комерційні структури; надання пільг для своєї корпоративної групи (політичної, національної, кланової та ін.) з відтягненням державних ресурсів; лобіювання при прийнятті нормативних актів в інтересах певних угруповань тощо.

До негативних наслідків корупції в економіці дослідники відносять:

1) розширення тіньової економіки (зменшення надходжень до бюджету, втрата державою фінансових важелів управління економікою, загострення соціальних проблем через невиконання бюджетних зобов'язань);

2) порушення конкурентних механізмів ринку (зниження ефективності ринку, дискредитація ідей ринкової конкуренції - перемагає той, хто через корупційні зв’язки зміг отримати переваги, зменшення ефективності роботи приватних підприємств, підвищуються ціни за рахунок корупційних «податків»);

3) унеможливлення появи ефективних власників (непрозорість приватизації, штучні банкрутства державних підприємств сполучені з підкупом чиновників);

4) неефективне використання бюджетних коштів (розподіл державних замовлень та кредитів).

У результаті економічні втрати від корупції набагато більші, ніж сумарна величина хабарів, яку сплачують приватні підприємці чиновникам та політикам. Такі втрати від корупції можна розділити на прямі та непрямі. Прямі втрати – це скорочення доходів бюджету і неефективне їх використання. Непрямі втрати – це загальне зниження ефективності економіки.

До антикорупційних механізмів в економіці відносять реформи, що змінюють систему стимулів, що сприяють корупції. Зокрема, відмова від програм, які є носіями корупції. Якщо у чиновника немає повноважень контролювати експорт або ліцензувати підприємницьку діяльність, канали хабарництва самі по собі зникають. При цьому відмова від окремих державних програм нерідко більш ефективна, ніж їх проведення (вільні економічні зони, програми в енергетичній сфері (субсидії вугільної галузі тощо).

  Дати відсіч корупції
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 17:32:39
27Kb Скачать скачать
  Найбільш поширені питання, що виникають у суб’єктів декларування під час подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави і місцевого самоврядування
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 17:32:53
579Kb Скачать скачать
  Навчальні відео-ролики з питань заповнення та подання декларацій, які розміщенні на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 17:32:53
412Kb Скачать скачать