Головна Новини Децентралізація влади Доступ до публічної інформації Запобігання проявам корупції Безвізовий режим: запитання та відповіді

Навчання держслужбовців

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
 (ліцензія АЕ № 636813 від 19.06.2015 р., IV рівень акредитації)
 
– це якісна освіта, практико-орієнтоване навчання і маса додаткових можливостей для студентів.
Підготовка сучасних менеджерів для бізнесу та органів влади: бакалаврів та магістрів у сфері управління та адміністрування, магістрів у сфері публічного управління.
Професійні викладачі, діючі практики навчать креативним управлінським технологіям, роботі в умовах обмежених ресурсів і мінливості на ринку, оптимізації витрат і мінімізації ризиків, мотивації проектної команди і багато чому іншому.
Тренінги, ділові ігри, майстер-класи, case-study, аналіз реальних прикладів, участь у діючих проектах, закордонні стажування, працевлаштування, міжнародна сертифікація (IPMA, PMP)
Інститут здійснює підготовку сучасних управлінців:
 
БАКАЛАВРІВ і МАГІСТРІВ за спеціальністю 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»
за спеціалізаціями:
                         Бізнес-адміністрування;
                         Бізнес-аналітика та управління бізнес-проектами;
                         Економічна безпека та ризик-менеджмент;
                         Управління проектами в публічній сфері;
                         Управління проектами в рекреаційно-туристичній сфері.
 
МАГІСТРІВ за спеціальністю 074 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ та АДМІНІСТРУВАННЯ»
за спеціалізаціями:
                    Регіональне управління;
                    Державне регулювання економіки та підприємництва;
                    Соціальна і гуманітарна політика;
                    Організація правової роботи в органах публічної влади;
                    Європейська інтеграція в умовах глобального врядування;
                    Управління охороною здоров'я;
                    Місцеве самоврядування;
                    Інформатизація державного управління;
                    Управління в сфері культури та мистецтв.
 
Інститут не тільки ГАРАНТУЄ ВИСОКУ ЯКІСТЬ ОСВІТИ, а й створює всі умови для успішного та цікавого навчання, а саме:
унікальні освітні програми, сформовані з урахуванням досвіду провідних іноземних інститутів-партнерів та відповідно до вимог ринку праці, потреб провідних підприємств та організацій Півдня України;
 викладачі Інституту є спеціалістами-практиками, сертифікованими тренерами з управлінських дисциплін, авторами наукових розробок та координаторами іноземних програм, консультантами, керівниками успішно працюючих підприємств та бізнес-установ; мають багатий досвід впровадження комерційних та муніципальних проектів; розробок програм та стратегій розвитку бізнесу та територій;
 навчання в Інституті орієнтоване на опанування новітніх технологій менеджменту, інформаційних та соціальних технологій; методів бізнес-аналізу, прогнозування ризиків та сценаріїв розвитку.
 
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
в інституті ґрунтується на «трьох китах»:
система управління якістю за міжнародним стандартом ISO 9001:2008
 взаємозв’язок компетентнісного підходу до підготовки фахівців та інтерактивних методів організації навчання;
 організація стажування студентів в органах публічної влади, провідних бізнес-підприємствах України та партнерських зарубіжних закладах.
Застосування сучасних інтерактивних форм навчального процесу (тренінги, майстер-класи, ділові ігри, case-study тощо) та проведення практичних занять у проблемному режимі зорієнтовано на підготовку випускників нової якості – здатних самонавчатися, приймати оперативні рішення, долати стресові ситуації, швидко адаптуватися до мінливих умов.
ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ:
 Під час навчання слухачі опановують одну з іноземних мов (англійську, німецьку, французьку). Для бажаючих працюють курси іноземних мов.В рамках «Мовного клубу» відбувається неформальне спілкування з іноземними стажерами та викладачами.
 Десятки слухачів та студентів щорічно беруть участь у навчальних візитах, міжнародних конференціях, програмах навчання і стажуваннях за кордоном.
 За результатами обов'язкового стажування на підприємствах і організаціях слухачі набирають практичний досвід з наступним працевлаштуванням.
Міжнародний диплом: по закінченні навчання в магістратурі можлива сертифікація IPMA, PMP тощо, що забезпечує реальні можливості працевлаштування за кордоном.
 
БЕЗКОШТОВНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ:
Школа майбутнього менеджера: безкоштовна освітня програма для учнів 9-11 класів.
 Школа публічної майстерності: студенти навчатимуться спілкуванню зі ЗМІ, публічним виступам, веденню переговорів та ін.
Бізнес-інкубатор: студенти отримують досвід розробки та реалізації реальних соціальних проектів.
Центр ГІС-технологій: студенти опановують технологію прийняття рішень за допомогою геоінформаційних систем.
Тренінговий центр: сертифіковані міжнародні тренери проводять заняття з мотивації персоналу, лідерству в команді, управління часом, самопрезентації та ін. (див. на сайті).
НЕ ТІЛЬКИ НАВЧАННЯ:
В інституті створені всі умови для успішного поєднання навчання з творчістю, спортом, участю в поїздках та екскурсіях.
У Центрі культури студенти реалізовують свої творчі та мистецькі здібності. Працюють вокальна та хореографічна студії, студія сценічної мови, а також організований танцювальний колектив «Студія-ФМ» та музичний репкор-гурт «Один на один».
Успішно функціонує низка студентських проектів: студентське радіо та телебачення, дві студентські газети, проводяться конкурси фото- та художніх робіт, конкурси Міс та Містер інститут, Дні факультетів, турніри «Що? Де? Коли?» та «Мафія», квест «Перша миля», тощо.
 
65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22
тел. (048) 705-97-12, 705-97-13, 705-97-11, (063) 122-999-7
WWW.ORIDU.ODESSA.UA
е-mail: priem@oridu.odessa.ua