Головна Новини Децентралізація влади Доступ до публічної інформації Запобігання проявам корупції Безвізовий режим: запитання та відповіді

Розпорядження голови

^Нагору


Розпорядження 2012 року
Розпорядження 2013 року
Розпорядження 2014 року
Розпорядження 2015 року
Розпорядження 2016 року
Розпорядження 2017 року


 

ЄЛАНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

23.01.2017

Єланець

№ 18-р

 

Про затвердження нормативів доходів громадян від земельних ділянок, які використовуються для обчислення сукупного доходу сімї при призначенні усіх видів соціальної допомоги на 2017 рік

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Миколаївській області 06.02.2017
№ 34/2615

 Відповідно до статті 119 Конституції України, статей 2, 6, пунктів 1, 5 статті 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити нормативи доходів громадян від земельних ділянок, які використовуються для обчислення сукупного доходу сім’ї при призначенні усіх видів соціальної допомоги на 2017 рік, а саме, нормативи доходів громадян від земельної частки (паю), особистого селянського господарства, городництва, садівництва та від земельних ділянок, виділених для сінокосіння і випасання худоби, що додається.

2. Доручити управлінню соціального захисту населення Єланецької районної державної адміністрації (Ліснічук Т.О.) забезпечити проведення розрахунків усіх видів соціальної допомоги з урахуванням затверджених нормативів.

3. Це розпорядження набуває чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Єланецької районної державної адміністрації Гуліну О.П. 

Голова Єланецької районної державної адміністрації О.М. Посашкова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Єланецької районної державної адміністрації
23 січня 2017 року № 18-р

 

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції
в Миколаївській області

06.02.2017 № 34/2615

 Нормативи доходів громадян від земельної частки (паю), особистого селянського господарства, садівництва, городництва та від земельних ділянок, виділених для сінокосіння і випасання худоби

                                                                                 ( грн. з 0.01 га щомісячно) 

Земельна частка (пай) та особисте селянське господарство

Городництво,

садівництво

Доход з ділянок, виділених для:

в сільській місцевості

в містах та смт

в сільській місцевості

в містах та смт

Сінокосів (використання у стійловий період жовтень- квітень)

Пасовищ (у період випасання травень – вересень)

1,15

1,86

1,41

2,34

6,88

5,86

 

Начальник управління соціального захисту населення Єланецької районної державної адміністрації Т.О.Ліснічук

  

ЄЛАНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

26.12.2016

Єланець

№ 314-р

 

Про організацію громадських робіт на підприємствах, в установах та організаціях Єланецького району на 2017 рік

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Миколаївській області 29 грудня 2016 року
№ 250/2581

            Відповідно до статті 43 Конституції України, статей 2, 6, 13, 24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175, з метою забезпечення тимчасової зайнятості зареєстрованих безробітних осіб, які перебувають на обліку в територіальних органах Державної служби зайнятості як такі, що шукають роботу, працівників, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції:

          1. Організувати в 2017 році на підприємствах, в установах, організаціях Єланецького району, селищній, сільських радах проведення громадських робіт. 

2. Визначити перелік: 

1) перелік видів робіт, що мають суспільно-корисну направленість, економічну, соціальну та екологічну користь для району (додаток 1); 

2) перелік підприємств, установ та організацій Єланецького району, на яких будуть організовуватись громадські роботи (додаток 2). 

3. Фінансування організації громадських робіт здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел.

Фінансування організації громадських робіт, до яких залучаються зареєстровані безробітні та (або) працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції на тимчасові робочі місця згідно укладених з роботодавцями договорів, здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх організацію.

4. Рекомендувати Єланецькому районному центру зайнятості здійснювати направлення зареєстрованих безробітних осіб, які перебувають на обліку в територіальних органах Державної служби зайнятості як такі, що шукають роботу, працівників, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції на тимчасові робочі місця згідно укладених з роботодавцями договорів.

5. Рекомендувати підприємствам, установам, організаціям району суворо дотримуватися правил техніки безпеки при проведенні цих робіт.

6. Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова Єланецької районної державної адміністрації О.М. Посашкова 

 

ЄЛАНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
20.09.2016                                                 Єланець                                       № 228-р                 

 

Про затвердження Порядку 
організації роботи з розгляду
запитів на отримання публічної
інформації у Єланецькій
районній державній адміністрації
Зареєстроване в Головному
територіальному управлінні
юстиції у Миколаївській області
04 жовтня 2016 року № 179/2510

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 2, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», з метою створення належних механізмів реалізації права на доступ до публічної інформації за максимально спрощеною процедурою і визначення порядку взаємодії структурних підрозділів Єланецької районної державної адміністрації з організації роботи щодо розгляду запитів на інформацію:  

1. Затвердити  Порядок  організації  роботи  з  розгляду  запитів  на отримання публічної інформації у Єланецькій районній державній адміністрації, що додається. 

2. Керівникам  структурних  підрозділів  Єланецької районної державної адміністрації забезпечити дотримання вимог Порядку організації роботи з розгляду запитів на отримання публічної інформації у Єланецькій районній державній адміністрації. 

3. Загальному сектору апарату Єланецької районної державної адміністрації  (Мартишко Я.М.) подати дане розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області. 

4. Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату Єланецької районної державної адміністрації (Фабриковій Н.В.) довести це розпорядження до відома населення через засоби масової інформації. 

5. Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації. 

6. Контроль  за  виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату Єланецької районної державної адміністрації Шпіру І.В. 

 Голова Єланецької районної державної адміністрації О.М.Посашкова

Порядок організації роботи з розгляду запитів на отримання публічної інформації у Єланецькій районній державній адміністрації додається

     

ЄЛАНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
26.01.2016                                                 Єланець                                       № 31-р                              
 
 
Зареєстроване в Єланецькому районному управлінні юстиції 15 лютого 2016 року № 5/175                                                                          
Про затвердження нормативів
доходів громадян від земельних
ділянок, які використовуються
для обчислення сукупного доходу
сім’ї при призначенні усіх видів
соціальної допомоги на 2016 рік
 
         Відповідно до статті 119 Конституції України, статей 2, 6,  пунктів 1 та 5 статті 23 Закону України " Про місцеві державні адміністрації":
 
         1. Затвердити нормативи доходів громадян від земельних ділянок, які використовуються для обчислення сукупного доходу сім’ї при призначенні усіх видів соціальної допомоги на 2016 рік, а саме, нормативи доходів громадян від земельної частки паю, особистого селянського господарства, городництва, садівництва та від земельних ділянок, виділених для сінокосіння і випасання худоби, що додається.
 
         2. Доручити управлінню соціального захисту населення Єланецької районної державної адміністрації (Ліснічук Т.О.) забезпечити проведення розрахунків усіх видів соціальної допомоги з урахуванням затверджених нормативів.
 
         3. Це розпорядження набуває чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації.
 
         4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Єланецької районної державної адміністрації  Зайзбурга О.А.
 
 
Перший заступник
голови Єланецької районної
державної адміністрації,
виконувач функцій і повноважень
голови Єланецької районної
державної адміністрації                                                       О.П.Гуліна
     ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                  Розпорядження першого заступника
голови Єланецької районної
                                                                  державної    адміністрації
                                                                  26 січня 2016 року  №31-р 
 
Нормативи доходів громадян від земельної частки паю, особистого селянського господарства, садівництва, городництва та від земельних ділянок, виділених для сінокосіння і випасання худоби
( грн. з 0.01 га щомісячно) 
Земельна частка паю та особисте селянське господарство
Городництво,
садівництво
Доход з ділянок, виділених для:
в сільській місцевості
в містах та смт
в сільській місцевості
в містах та смт.
Сінокосів (використання у стійловий період жовтень- квітень)
Пасовищ (у період випасання травень – вересень)
1,15
1,86
1,41
2,34
6,88
5,86
                                                       
Начальник управління соціального захисту
населення Єланецької районної
державної адміністрації                                                             Т.О.Ліснічук
 
 
 
 
ЄЛАНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
25.12.2015
Єланець
№265 -р
 
 
Про організацію громадських робіт
на підприємствах, в установах та
організаціях Єланецького району на 2016 рік
 
 
Відповідно до статей 2, 6, 13, 24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175, з метою забезпечення тимчасової зайнятості зареєстрованих безробітних осіб, які перебувають на обліку в територіальних органах Державної служби зайнятості як такі, що шукають роботу, працівників, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством
 
2
тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції:
 
1. Організувати в 2016 році на підприємствах, в установах, організаціях Єланецького району, селищній, сільських радах проведення громадських робіт, що мають суспільно-корисну направленість, економічну, соціальну та екологічну користь для району.
 
2. Фінансування організації громадських робіт здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел. Фінансування організації громадських робіт, до яких залучаються зареєстровані безробітні та (або) працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції на тимчасові робочі місця згідно укладених з роботодавцями договорів, здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх організацію.
 
3. Затвердити перелік видів робіт, що мають суспільно-корисну направленість, економічну, соціальну та екологічну користь для району, що додається.
 
4. Затвердити перелік підприємств, установ та організацій Єланецького району, на яких будуть організовуватись громадські роботи, що додається.
 
5. Рекомендувати Єланецькому районному центру зайнятості (Посашковій О.М.) здійснювати направлення зареєстрованих безробітних осіб, які перебувають на обліку в територіальних органах Державної служби зайнятості як такі, що шукають роботу, працівників, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої
3
законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції на тимчасові робочі місця згідно укладених з роботодавцями договорів.
 
6. Рекомендувати підприємствам, установам, організаціям району суворо дотримуватися правил техніки безпеки при проведенні цих робіт.
 
7. Це розпорядження набирає чинності після його опублікування в засобах масової інформації.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
 
 
Перший заступник голови
райдержадміністрації, виконувач
функцій і повноважень
голови райдержадміністрації О.П.Гуліна
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Єланецької районної
державної адміністрації
25.12.2015 №265-р
 
 
 
Перелік видів робіт,
що мають суспільно-корисну направленість, економічну, соціальну
та екологічну користь для району
 
1. Впорядкування меморіалів, кладовищ, пам’ятників, Пагорбів Слави, братських могил та інших місць поховань загиблих захисників Вітчизни.
 
2. Догляд за одинокими непрацездатними особами похилого віку та інвалідами.
 
3. Проведення робіт з благоустрою та озеленення населених пунктів, зон відпочинку і туризму, об’єктів соціальної сфери.
 
4. Проведення робіт по боротьбі з карантинними рослинами на території населених пунктів.
 
5. Підсобні ремонтні роботи в закладах, які знаходяться в комунальній власності територіальної громади.
 
2
6. Роботи, пов’язані з ремонтом приватних житлових будинків одиноких непрацездатних осіб похилого віку, ветеранів війни, інвалідів, що проводяться за рішенням органів місцевого самоврядування.
 
7. Догляд за хворими в закладах охорони здоров’я.
 
8. Сільськогосподарські роботи по посадці, догляду та збиранню врожаю з метою забезпечення установ соціального захисту продуктами харчування.
 
9. Роботи по заготівлі продуктів харчування на зимовий період для закладів охорони здоров’я, будинків – інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей.
 
10. Проведення підсобних робіт в музеях, архівах, бібліотечних закладах.
 
11. Ремонт та облаштування дитячих, спортивних та інших майданчиків.
 
12. Встановлення та відновлення знаків дорожнього руху на території населених пунктів.
 
13. Прибирання узбіч доріг, які знаходяться в комунальній власності органу місцевої влади.
 
14. Роботи щодо ліквідації наслідків або запобігання надзвичайних ситуацій, визнаних в установленому порядку.
 
15. Надання інформаційних послуг та послуг з супроводу особам з інвалідністю по зору.
 
3
16. Проведення робіт по впорядкуванню звалищ твердих відходів сіл сільської ради.
 
17. Виконання ремонтних робіт водогонів.
 
18. Роботи по ремонту або відновленню вуличного освітлення.
 
19. Роботи по впорядкуванню подвір’я та городів одиноких пристарілих громадян.
 
20. Інформування населення стосовно порядку отримання житлових субсидій та робота з документацією.
 
21. Підсобні роботи при проведенні ремонту або реконструкції об’єктів соціальної сфери (дитячих дошкільних закладів, закладів освіти, культури і охорони здоров’я).
 
22. Надання кур’єрських послуг та послуг з діловодства Єланецькому районному військовому комісаріату.
 
23. Надання інформаційно-консультаційних послуг для запобігання порушень громадського порядку та безпеки життєдіяльності населення.
 
24. Облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.
 
 
Керівник апарату
райдержадміністрації І.В.Шпіра
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Єланецької районної
державної адміністраці 25.12.2015 №265-р
 
 
Перелік
підприємств, установ та організацій Єланецького району,
на яких будуть організовуватись громадські роботи
 
№ п/п
Назва підприємства, установи та організації
1.
Єланецька селищна рада
2.
Водяно-Лоринська сільська рада
3.
Возсіятська сільська рада
4.
Великосербулівська сільська рада
5.
Калинівська сільська рада
6.
Куйбишевська сільська рада
7.
Нововасилівська сільська рада
8.
Малодворянська сільська рада
9.
Малоукраїнська сільська рада
10.
Маложенівська сільська рада
11.
Ольгопольська сільська рада
12.
Ясногородська сільська рада
13.
Єланецька центральна районна лікарня
14.
Відділ освіти, молоді та спорту Єланецької райдержадміністрації
15.
Територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Єланецького району
16.
Єланецький районний військовий комісаріат
17.
Єланецька районна організація Товариства Червоного
Хреста України
18.
Управління соціального захисту населення Єланецької райдержадміністрації
 
 
Керівник апарату
райдержадміністрації І.В.Шпіра

 ЄЛАНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 
21.10.2015
Єланець
                     № 224-р
 
Про створення Центру допомоги учасникам антитерористичної операції при Єланецькій районній державній адміністрації
 
   Відповідно до статей 23, 39, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання Указу Президента України від 18 березня       2015 року № 150/2015 "Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції", а також у зв'язку з необхідністю координації дій органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, волонтерських та громадських організацій,  які надають допомогу учасникам антитерористичної операції та їх сім'ям:
 
1. Утворити допоміжний орган – Центр допомоги учасникам антитерористичної операції при Єланецькій районній державній адміністрації (далі – Центр) у складі згідно з додатком.
 
2. Затвердити Положення про Центр допомоги учасникам антитерористичної операції при Єланецькій районній державній адміністрації, що додається.
 
3. Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату районної державної адміністрації (Фабриковій Н.В.) подати це розпорядження на державну реєстрацію до Єланецького районного  управління юстиції.
 
4. Доручити керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації та рекомендувати керівникам інших державних органів та органів місцевого самоврядування сприяти Центру у здійсненні покладених на нього завдань.
 
5. Це розпорядження набирає чинності з моменту опублікування його на сторінках районної газети «Єланецький вісник».
 
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
 
 
Перший заступник голови
районної державної адміністрації,
виконувач функцій і повноважень
голови районної державної адміністрації                                    О.П.Гуліна

Положення про Центр допомоги учасникам антитерористичної операції при Єланецькій районній державній адміністрації 

1. Центр допомоги учасникам антитерористичної операції при Єланецькій районній державній адміністрації (далі – Центр) є допоміжним органом при Єланецькій районній державній адміністрації, який утворюється з метою забезпечення взаємодії органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, волонтерських та громадських організацій при вирішенні питань лікування, реабілітації, соціального захисту, адаптації учасників антитерористичної операції (далі – учасники АТО).
 
2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної та районної  державної адміністрації, рішеннями органів місцевого самоврядування та іншими актами законодавства, а також цим Положенням.
 
3. Основними завданнями Центру є:
 
забезпечення взаємодії з органами виконавчої влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями ветеранів війни та учасників АТО, волонтерськими та іншими громадськими організаціями, волонтерами, підприємствами,  установами при вирішенні питань лікування, реабілітації, соціального захисту та адаптації учасників АТО;
 
збір та обробка інформації щодо проблемних питань та потреб учасників АТО та їх родин; 
підготовка пропозицій щодо вирішення проблемних питань учасників АТО;
моніторинг стану вирішення питань лікування, реабілітації, соціального захисту, адаптації учасників АТО.
 
4. Центр відповідно до покладених на нього завдань:
 
1) надає консультативну допомогу та сприяє учасникам АТО щодо:
 отримання документів, необхідних для надання відповідного статусу згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
         отримання пільг та соціальних гарантій;
         лікування, реабілітації, адаптації;
         працевлаштування, професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації;
         вирішення інших питань соціального захисту;
 
2) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з представниками громадських об’єднань ветеранів війни та учасників АТО, волонтерських організацій, волонтерами, організовує освітні заходи для учасників АТО з метою поширення інформації про їх соціальні права та гарантії;
 
3) збирає, узагальнює та подає голові районної державної адміністрації інформацію щодо пропозицій громадських об’єднань ветеранів війни та учасників АТО, волонтерських організацій з вирішення питань, які мають важливе суспільне значення і пов'язані із захистом прав, свобод і законних інтересів учасників АТО та їх родин, волонтерів, волонтерських організацій, що надають їм допомогу;
 
4) готує та подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;
 
5) інформує в обов'язковому порядку громадськість, районну державну адміністрацію про свою діяльність, ухвалені рішення та їх виконання;
 
6) вирішує інші питання в межах наданих повноважень.
 
5. Центр для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:
запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;
запрошувати на свої засідання керівників і представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій;
залучати для розгляду питань, що належать до компетенції Центру, працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за їх згодою);
використовувати цілодобову гарячу лінію (Call-центр), створену на виконання Указу Президента України від 18 березня 2015 року № 150/2015 "Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції";
отримувати від Call-центру дані анкетуваннядемобілізованих військовослужбовців та інших учасників АТО;
здійснювати разом зі структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади заходи для вирішення порушених під час анкетування питань;
організовувати і проводити семінари, конференції, круглі столи, брифінги та інші заходи.
 
6.  Склад Центру визначається головою районної державної адміністрації за пропозицією волонтерських організацій шляхом видання відповідного розпорядження.
Очолює Центр керівник, який за посадою є радником голови районної державної адміністрації. Керівник Центру здійснює загальне керівництво діяльністю Центру, визначає порядок його роботи та головує на його засіданнях.
До складу Центру за посадою входять заступник голови районної державної адміністрації, районний військовий комісар, начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, директор Єланецького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, головний лікар Єланецької центральної районної лікарні, головний лікар Єланецького районного центру первинної медико-санітарної допомоги, а також представники органів місцевого самоврядування, членів громадської організації «Учасники АТО Єланецького району», членів благодійного фонду «Слово громади».
 Центр систематично інформує громадськість про свою діяльність. Інформація  про діяльність Центру розміщується на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.
Організаційне забезпечення діяльності Центру здійснюється управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації,
 
Начальник управління соціального
захисту населення Єланецької  районної

державної адміністрації                                                         Т.О.Ліснічук 

ЄЛАНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 
04.09.2015
Єланець
№ 194-р
 
Про затвердження Положення про Почесну грамоту та подяку голови Єланецької районної державної адміністрації 
 
Відповідно до статей 2, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Регламенту Єланецької районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Єланецької районної державної адміністрації від 16 лютого 2011 року № 134-р :
 
1. Затвердити Положення про Почесну грамоту та подяку голови Єланецької районної  державної адміністрації, що додається.
 
2. Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату Єланецької районної державної адміністрації  забезпечити висвітлення даного розпорядження у засобах масової інформації.
 
3. Це розпорядження набуває чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації.
 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
 
 
Голова райдержадміністрації                                                                                                        
                         В.В.Богданцев

 ЄЛАНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

04.09.2015
Єланець
№ 193-р
 

Про внесення змін до розпорядження голови Єланецької районної державної адміністрації від 30 грудня 2014 року № 385-р «Про організацію громадських  робіт на підприємствах, в установах та організаціях Єланецького району на 2015 рік» 

            Відповідно до статей 13, 24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 31 Закону України «Про зайнятість населення», постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 10 Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру» від 29 липня 2015 року № 541, з метою залучення безробітних громадян до участі в оплачуваних громадських роботах:
 
1. Пункт 2 розпорядження голови Єланецької районної державної адміністрації від 30.12.2014 № 385-р «Про організацію громадських робіт на підприємствах, в установах та організаціях Єланецького району на 2015 рік», зареєстрованого в Єланецькому районному управлінні юстиції 13.01.2015 за № 2/161, викласти в такій редакції:
 
 «2. Фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців та інших не заборонених  законодавством джерел. Фінансування організації громадських робіт, до яких залучаються зареєстровані безробітні та (або) працівники, які втратили частину заробітної плати, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та (або) Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. За рахунок коштів Фонду здійснюється, насамперед, фінансування організації громадських робіт, кошти для фінансування яких виділено з місцевих бюджетів».
 
2. Пункт 20 Переліку видів робіт, що мають суспільно-корисну направленість, економічну, соціальну та екологічну користь для району, затвердженого розпорядженням голови Єланецької районної державної адміністрації від 30.12.2014 № 385-р, зареєстрованого в Єланецькому районному управлінні юстиції 13.01.2015 за № 2/161, викласти в наступній редакції: 
«20.Інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та робота з документацією».
 
3. Це розпорядження набирає чинності після його державної реєстрації, але не раніше дня його  опублікування в засобах масової інформації.
 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови  Єланецької районної державної адміністрації Гуліну О.П. 
 
Голова райдержадміністрації                                                    В.В.Богданцев

ЄЛАНЕЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

30.12.2014  
Єланець №384-р

 

Про затвердження нормативів доходів громадян від земельних ділянок,
які використовуються для обчислення сукупного доходу сім'ї при призначенні усіх видів
соціальної допомоги на 2015 рік 

         Відповідно до статті 119 Конституції України, статей 2, 6, пунктів 1, 5 статті 23 Закону України  "Про місцеві державні адміністрації",   Методики обчислення сукупного  доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України,  Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від     15 листопада 2001 року № 486/202/524/455/3370, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України  07 лютого 2002 року  № 112/6400: 

         1. Затвердити нормативи доходів громадян від земельних ділянок, які використовуються для обчислення сукупного доходу сім'ї при призначенні усіх видів соціальної допомоги на 2015 рік, а саме нормативи доходів громадян від особистого селянського господарства, городництва та від земельних ділянок, виділених для сінокосіння і випасання худоби (додається). При цьому доходи від особистого селянського господарства враховувати  як доходи, отримані від ділянки особистого селянського господарства площею понад 0,06 гектара. 

         2. Визначити   нормативи доходів громадян від земельної частки (паю), виділеної внаслідок розпаювання землі, за 1 га на рік в середньому по району в розмірі 292,46 грн. 

         3.   Доручити управлінню  соціального захисту населення Єланецької райдержадміністрації (Ліснічук Т.О.) забезпечити проведення розрахунків усіх видів соціальної допомоги з урахуванням затверджених нормативів. 

         4. Це розпорядження набирає чинності з дня його  опублікування в засобах масової інформації. 

         5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Богданцева В.В. 

Голова райдержадміністрації                                           О.П.Гуліна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Єланецької районної
державної адміністрації
30.12.2014  №384-р

Нормативи доходів громадян від особистого селянського
господарства, городництва та від земельних ділянок , виділених для
сінокосіння і випасання худоби

 (грн. з 0,01 га щомісячно)

Особисте селянське господарство

Городництво

Доход з ділянок, виділених для:

в сільській місцевості

в містах та селищах

в сільській місцевості

в містах та селищах

сінокосів (використання у стійловий період жовтень- квітень)

пасовищ (у період випасання травень – вересень)

1,15

1,86

1,41

2,34

6,88

5,86

                                                                                    

Начальник управління
соціального захисту населення
райдержадміністрації                                                                     Т.О.Ліснічук

 

ЄЛАНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

30.12.2014

Єланець

№385 -р

Про організацію громадських робіт
на підприємствах, в установах та
організаціях Єланецького району на 2015 рік 

            Відповідно до статей 2, 6, 13, 24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 31 Закону України «Про зайнятість населення»,  Порядку організації громадських  та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року  № 175, з  метою забезпечення  тимчасової  зайнятості зареєстрованих безробітних осіб, які перебувають на обліку в територіальних органах Державної служби зайнятості як такі, що шукають роботу, працівників, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до  50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції: 

         1. Організувати в 2015 році на підприємствах, в установах, організаціях Єланецького району, селищній, сільських радах проведення громадських робіт, що мають суспільно-корисну направленість, економічну, соціальну та екологічну користь для району. 

         2. Фінансування організації громадських робіт здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодвців та інших не заборонених законодавством джерел. Фінансування організації громадських робіт, до яких залучаються зареєстровані безробітні та (або) працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції на тимчасові робочі місця згідно укладених з роботодавцями договорів, здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття  рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх організацію. 

         3. Затвердити перелік видів робіт, що мають суспільно-корисну направленість, економічну, соціальну та екологічну користь для району, що  додається. 

         4. Затвердити перелік підприємств, установ та організацій Єланецького району, на яких будуть організовуватись громадські роботи, що додається. 

         5. Рекомендувати Єланецькому районному центру зайнятості       (Посашковій О.М.) здійснювати направлення зареєстрованих безробітних осіб, які перебувають на обліку  в  територіальних  органах   Державної  служби зайнятості   як такі,  що шукають роботу, працівників, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції на тимчасові робочі місця згідно укладених з роботодавцями договорів. 

          6. Рекомендувати підприємствам, установам, організаціям району суворо дотримуватися правил техніки безпеки при проведенні цих робіт. 

         7. Це розпорядження набирає чинності після його опублікування в засобах масової інформації.        

         8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Богданцева В.В. 

Голова райдержадміністрації                                              О.П.Гуліна                 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Єланецької районної
державної адміністрації
30.12.2014 №385-р

Перелік видів робіт,
що мають суспільно-корисну направленість, економічну, соціальну
та екологічну користь для району

1. Впорядкування меморіалів, кладовищ, пам’ятників, Пагорбів Слави, братських могил та інших місць поховань загиблих захисників Вітчизни. 

2. Догляд за одинокими непрацездатними особами похилого віку та інвалідами. 

3. Проведення робіт з благоустрою та озеленення населених пунктів, зон відпочинку і туризму, об’єктів соціальної сфери. 

4. Проведення робіт по боротьбі з карантинними рослинами на території населених пунктів. 

5. Підсобні ремонтні роботи в закладах, які знаходяться в комунальній власності територіальної громади.2

6. Роботи, пов’язані з ремонтом приватних житлових будинків одиноких непрацездатних осіб похилого віку, ветеранів війни, інвалідів, що проводяться за рішенням органів місцевого самоврядування. 

7. Догляд за хворими в закладах охорони здоров’я. 

8. Сільськогосподарські роботи по посадці,  догляду та збиранню врожаю з метою забезпечення установ соціального захисту продуктами харчування.

9. Роботи по заготівлі продуктів харчування на зимовий період для закладів охорони здоров’я, будинків – інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей. 

10. Проведення підсобних робіт  в музеях, архівах, бібліотечних закладах. 

11. Ремонт та облаштування дитячих, спортивних та інших майданчиків. 

12. Встановлення та відновлення знаків дорожнього руху на території населених пунктів.

13. Прибирання узбіч доріг, які знаходяться в комунальній власності органу місцевої влади. 

14. Роботи щодо ліквідації наслідків або запобігання надзвичайних ситуацій, визнаних в установленому порядку. 

15. Надання інформаційних послуг та послуг з супроводу особам з інвалідністю по зору. 

16. Проведення робіт по впорядкуванню звалищ твердих відходів сіл сільської ради. 

17. Виконання ремонтних робіт водогонів. 

18. Роботи по ремонту або відновленню вуличного освітлення. 

19. Роботи по впорядкуванню подвір’я та городів одиноких пристарілих громадян. 

20. Інформування  населення  стосовно  порядку отримання житлових субсидій шляхом розповсюдження інформаційних матеріалів, а також технічна обробка та кур’єрська доставка матеріалів.  

21. Підсобні роботи при проведенні ремонту або реконструкції об’єктів  соціальної сфери (дитячих дошкільних закладів, закладів освіти, культури і охорони здоров’я). 

22. Надання кур’єрських послуг та послуг з діловодства  Єланецькому районному  військовому комісаріату. 

23. Надання інформаційно-консультаційних послуг для запобігання порушень громадського порядку та безпеки життєдіяльності населення. 

24. Облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

 Керівник апарату райдержадміністрації                                                                     І.В.Шпіра

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Єланецької районної
державної адміністрації
30.12.2014 №385-р

Перелік
підприємств, установ та організацій Єланецького району,
на яких будуть організовуватись громадські роботи 

№ п/п

Назва підприємства, установи та організації

1.

Єланецька селищна рада

2.

Водяно-Лоринська сільська рада

3.

Возсіятська сільська рада

4.

Великосербулівська сільська рада

5.

Калинівська сільська рада

6.

Куйбишевська сільська рада

7.

Нововасилівська сільська рада

8.

Малодворянська сільська рада

9.

Малоукраїнська сільська рада

10.

Маложенівська сільська рада

11.

Ольгопольська сільська рада

12.

Ясногородська сільська рада

13.

Єланецька центральна районна лікарня

14.

Відділ освіти, молоді та спорту Єланецької райдержадміністрації

15.

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Єланецького району

16.

Єланецький районний військовий комісаріат

17.

Єланецька районна організація Товариства ЧервоногоХреста України

18.

Управління соціального захисту населення Єланецької райдержадміністрації

Керівник апарату райдержадміністрації                                                                 І.В.Шпіра