Українська | Русский | English
Головна Новини Децентралізація влади Доступ до публічної інформації Запобігання проявам корупції Безвізовий режим: запитання та відповіді

Вакансії

 

 

                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника відділу адміністративно-дозвільних процедур Єланецької районної державної адміністрації

02.08.2019 № 8-к

 

 

 

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В” -  головного спеціаліста-бухгалтера відділу адміністративно-дозвільних процедур Єланецької районної державної адміністрації Миколаївської області

 (смт Єланець, вул. Паркова, 15/А.)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Головний спеціаліст-бухгалтер забезпечує:

1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності відділу, згідно чинного законодавства, забезпечує фінансову звітність відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»;

2) організацію обліку товарно-матеріальних цінностей, контроль за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

3) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарчі операції  і  результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

4) дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірно та в повному обсязі відображення операцій в бухгалтерському обліку та звітності;

5) планування та розроблення поточних планів асигнувань на утримання відділу, складання кошторисів;

6) зберігання первинних документів, облікових реєстрів бухгалтерської звітності та своєчасне подання їх до архіву;

7) контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, надання оперативної інформації;

8) забезпечення складання та подання зведеної бухгалтерської звітності встановленим органам у відповідні терміни;

9) здійснення контролю за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення документів: використання фонду оплати праці; встановлення посадових окладів; дотримання фінансової дисципліни;

10) здійснення нарахування і виплату у встановлені терміни заробітної плати працівникам відділу, здійснення нарахувань на заробітну плату та утримань з неї, передбачених законодавством;

11) здійснення контролю за правильністю нарахування та перерахування податків до державного бюджету та інших обов’язкових платежів;

12) дотримання встановлених правил проведення інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов’язань;

13) стягнення у встановлений термін дебіторської та виплатою кредиторської заборгованості;

14) здійснення комплексу робіт, пов’язаних з формуванням та поданням звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України;

15) складання і подання до податкової інспекції розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад –  4900 грн.,  надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці - премія

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документу (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції).

7. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

     Термін прийняття документів — 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

20 серпня 2019 року, початок о 14.00 год. за адресою 55501, Миколаївська область, смт Єланець, вул. Паркова, 15 А.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шапошніков Віктор Борисович

0961759646 сnap.elanets@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра аба бакалавра

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

Володіння зі словником

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Ділові якості

Навички контролю, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, стресостійкість, вимогливість

2.

Особистісні якості

Відповідальність, дисципліна і системність, інноваційність та креативність,  самоорганізація та орієнтація на розвиток,  дипломатичність та гнучкість, незалежність та ініціативність, орієнтація на обслуговування, уміння працювати в стресових ситуаціях, аналітичні здібності,  уважність до деталей, наполегливість

3.

Технічні вміння

Володіння комп’ютером на рівні освідченого користувача, вміння працювати з офісним пакетом Mikrosoft Office; навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання: 
Конституції України
Закону України “Про державну службу”; 
Закону України “Про запобігання корупції”

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

1. Бюджетний кодекс України;

2.Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

3.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

4. Закон України «Про звернення громадян»;

5. Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

6.Закон України «Про державну таємницю»;

7. Закон України «Про інформацію»;

8. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

9. Закон України «Про державний бюджет України»

 

Начальник відділу

адміністративно-дозвільних процедур

Єланецької районної державної адміністрації                       В.ШАПОШНІКОВ