Єланецький район » Новини
Українська | Русский | English
Головна Новини Децентралізація влади Доступ до публічної інформації Запобігання проявам корупції Безвізовий режим: запитання та відповіді

ЗДЕШЕВЛЕННЯ КРЕДИТІВ ДЛЯ АГРАРІЇВ

11/05/2019

При департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації розпочинає роботу конкурсна комісія з визначення переліку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки шляхом здешевлення кредитів.

Часткова компенсація відсоткової ставки надається на конкурсній основі суб’єктам господарювання агропромислового комплексу - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам - підприємцям за укладеними кредитними договорами.

Компенсація надається за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами:

у розмірі облікової ставки НБ, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами - позичальникам,  які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. гривень, та позичальникам, які провадять діяльність з вирощування та розведення тварин (великої рогатої худоби для отримання м’яса і виробництва молока, овець і кіз, кролів, свиней, свійської птиці (крім курей та одержання яєць свійської птиці) та використали кредитні кошти для покриття витрат, пов’язаних із такою діяльністю;

 у розмірі 50 відсотків облікової ставки НБ, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами – іншим позичальникам.

Розмір облікової ставки Національного банку України з 01 січня до 25 квітня 2019 року становить 18 %, з 26 квітня і донині – 17,5 %.

Компенсації підлягають відсоткові ставки за короткостроковими кредитами, залученими для покриття виробничих витрат (строком до 12 місяців) та середньостроковими кредитами, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського  виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення (строком до 36 місяців).

Для отримання державної підтримки документи, затверджені Порядком           ( додається ),  надавати за адресою:  м. Миколаїв, вул. Спаська,1, Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, кабінет 23.

 Контактний телефон: ( 0512 ) 37-74-02.

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ

 

проведення конкурсу з визначення переліку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки

шляхом здешевлення кредитів

1.      Умови проведення конкурсу розроблено на підставі вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                               від 29 квітня 2015 року № 300.

2.      Склад конкурсної комісії затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 08 квітня 2019 року № 116-р.

3.      Завданням конкурсної комісії є визначення суб'єктів господарювання агропромислового комплексу – отримувачів часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами.

4.      Формою роботи конкурсної комісії є засідання, яке скликається головою конкурсної комісії або його заступником (у разі відсутності голови комісії).

5.      Конкурсна комісія розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них, у день оприлюднення у друкованих засобах масової інформації оголошення про порядок та умови проведення конкурсу, а закінчує за сім робочих днів до початку проведення останнього засідання конкурсної комісії. Засідання конкурсної комісії проводяться у разі потреби. Останнє засідання конкурсної комісії проводиться до 10 грудня. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

6.      Реєстрація заявки та документів, що додаються до неї, проводиться в день їх надходження.

7.      Документи, подані в не в повному обсязі, реєструються і повертаються позичальнику у триденний строк після їх подання із зазначенням причин повернення.

8.      Претенденти на отримання фінансової підтримки подають до конкурсної комісії заявку за формою, встановленою Мінагрополітики, та такі документи:

·         копію Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

·         копії кредитного договору та додатково укладених договорів між позичальником та банком, посвідчені банком;

·         довідку про банківські реквізити позичальника (довільна форма);

·         виписку банку про отримання позичальником кредиту;

·         копії фінансової звітності за 2018 рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (додаток 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан), форма            № 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід);

·         довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану органами державної фіскальної служби;

·         копії документів про оплату товарів, робіт, послуг, що підтверджують цільове використання кредитних коштів (рахунки на оплату, платіжні доручення про оплату, прибутково-видаткові накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, надання послуг), посвідчені позичальником;

·         прогнозний розрахунок банку річної суми відсотків за користування кредитом в межах строку дії кредитного договору, з визначенням суми компенсації, що підлягає відшкодуванню в поточному році за рахунок бюджетних коштів.

9.      Подані документи реєструються секретарем конкурсної комісії в журналі обліку, форму якого затверджує Міністерство аграрної політики та продовольства України.

10.  Конкурсна комісія розглядає подані позичальниками документи, необхідні для отримання права на компенсацію, у порядку черговості їх реєстрації.

11.  Конкурсна комісія визначає суму компенсації для кожного позичальника в межах встановленого річного обсягу, видає претенденту довідку про прийняте рішення конкурсної комісії та включає його до реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації за кредитами.

12.  У разі відмови в наданні права на компенсацію підприємству надсилається у триденний строк після прийняття рішення конкурсною комісією обґрунтована письмова відповідь із зазначенням причин відмови.

13.  Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени конкурсної комісії, присутні на засіданні. Член комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід’ємною частиною протоколу.

14.  Позичальники, які включені до реєстру позичальників, що мають право на отримання компенсації, подають до 7 числа, наступного за звітним періодом, копію платіжного доручення, засвідчену банком, про суму фактично сплачених позичальником відсотків за користування кредитом за відповідний період.

15.  Обов’язки щодо підготовки матеріалів до розгляду конкурсною комісією, а також ведення діловодства покладається на секретаря конкурсної комісії.

Претендент несе повну відповідальність за достовірність поданої інформації

Всі новини →