Головна Новини Децентралізація влади Доступ до публічної інформації Запобігання проявам корупції Безвізовий режим: запитання та відповіді

Публічна інформація

^Нагору

 

ЄЛАНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

НАКАЗ 

03.04.2017                                         смт Єланець                                       № 44 - о  

Про затвердження Порядку
організації роботи з розгляду
запитів на отримання публічної
інформації в службі у справах
дітей Єланецької районної
державної адміністрації

Зареєстровано в Головному
територіальному управлінні юстиції
у Миколаївській області
07.05.2017 № 132/2713

Відповідно до статті 34 Конституції України, Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», з метою створення належних механізмів реалізації права на доступ до публічної інформації за максимально спрощеною процедурою, 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Порядок організації роботи з розгляду запитів на тримання публічної інформації в службі у справах дітей Єланецької районної державної адміністрації, що додається.

2. Головному спеціалісту служби у справах дітей Єланецької районної державної адміністрації (Оганесян О.С.):

забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до головного територіального управління юстиції у Миколаївській області;

довести цей наказ до відома населення через засоби масової інформації. 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Начальник служби у справах дітей Єланецької районної державної адміністрації Л.В. Білотіл     

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ служби у справах дітей
Єланецької районної державної адміністрації
04 квітня 2017 року № 44-о

 

Порядок
організації роботи з розгляду запитів на отримання публічної інформації в  службі у справах дітей Єланецької районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення 

1. Порядок організації роботи з розгляду запитів на отримання публічної інформації в службі у справах дітей Єланецької районної державної адміністрації (далі – Порядок) розроблено відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), Указу Президента України від 05 травня 2011 року  №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», з метою створення належних механізмів реалізації права на доступ до публічної інформації за максимально спрощеною процедурою. 

2.  У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі. 

3. Розпорядником  публічної  інформації  відповідно до Закону є служба у справах дітей Єланецької районної державної адміністрації (далі – служба). 

4. Доступ до публічної  інформації,  розпорядником  якої  є служба, забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію. 

5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та громадські об’єднання без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій. 

6. У разі отримання службою листа, який містить ознаки і запиту на інформацію, і звернення громадянина, він має бути розглянутий у відповідних частинах і за відповідними процедурами і як запит в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», і як звернення в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян». 

7. Відповідальним за реєстрацію, систематизацію інформації, що надається за запитами на інформацію (далі - запити), контроль за їх розглядом та надання консультацій під час оформлення запитів є головний спеціаліст служби (далі – відповідальна особа служби). 

ІІ. Складання та подання запитів на інформацію 

1. Запити  щодо надання публічної інформації можуть бути подані в усній формі, письмовій, за телефоном, факсом, електронною поштою за вибором запитувача, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. 

2.  Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. 

3. Письмові запити щодо надання публічної інформації та запити, що надсилаються електронною поштою або факсом, складаються у довільній формі, але обов'язково мають містити: прізвище, ім’я, по батькові (найменування для юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі. 

4. Відсутність або наявність неповної інформації про запитувача, зазначеної у пункті 3 розділу ІІ цього Порядку, відповідно до частини 1 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є підставою для відмови в наданні інформації, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений цим Законом строк. Інформація на запит, який містить лише адресу електронної пошти, надсилається запитувачу на вказану ним електронну адресу. 

5. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на отримання публічної інформації особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на отримання публічної інформації (затверджених наказом начальника служби від 23 січня 2017року № 10-о, зареєстрованим в Головному територіальному управлінні юстиції від 07 лютого 2017 року           № 36/2617), які можна отримати у відповідальної особи служби або на сторінці служби на офіційному веб-сайті Єланецької районної державної адміністрації. 

6.  У  випадку  надходження  запиту  на отримання  інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь на який має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання, відповідальна особа служби перевіряє обґрунтованість визначення запитувачем свого запиту як термінового згідно з положеннями Закону. У разі визначення терміновості запиту необґрунтованою, він розглядається у загальному порядку та у відповіді запитувачу окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення. 

7. Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі надання великого обсягу інформації або необхідності її пошуку серед значної кількості даних, строк розгляду запиту продовжується до двадцяти робочих днів, про що повідомляється запитувачу у письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. 

ІІІ. Отримання, реєстрація та облік запитів на інформацію 

1. Запити  щодо  надання  публічної  інформації  приймаються відповідальною особою служби у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер - з 08.00 до 17.00, у п'ятницю - з 08.00 до 15.45) за винятком часу обідньої перерви (з 12.00 до 12.45). 

2. Запити щодо надання публічної інформації за допомогою електронної пошти надсилаються на спеціальну електронну адресу служби –  yelanetsky@gmail.com. Відповідальна особа служби періодично (але не рідше ніж три рази протягом робочого дня - о 10.00, 13.00, 16.00) перевіряє наявність надходження нових запитів на зазначену електронну адресу. 

3. Запити   щодо  надання  публічної  інформації у телефонному режимі приймаються та оформлюються відповідальною особою служби. Відповідальна особа заповнює відповідну форму запиту щодо надання інформації, із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених у пункті 3 розділу ІІ цього Порядку, дати та часу прийняття запиту. В аналогічному порядку здійснюється прийом запиту на отримання публічної інформації, поданий в усній формі. 

4. Отримання запитів на публічну інформацію на особистому прийомі громадян здійснюється посадовими особами, що здійснюють особистий прийом, згідно затверджених графіків. 

5. Усі запити на доступ до публічної інформації, що надійшли до служби, незалежно від способу та форми їх одержання, підлягають обов’язковій реєстрації. 

6. Відсутність повної інформації про запитувача, зазначеної у пункті 3 розділу ІІ цього Порядку, не є підставою для відмови у реєстрації такого запиту. 

7. Для ведення системи обліку запитів на інформацію використовується автоматизована програма електронного документообігу. На кожний окремий запит в електронній системі оформляється відповідна реєстраційна картка. 

8. Під час автоматизованої реєстрації запитів до реєстраційної картки вводяться такі елементи: дата надходження; реєстраційний індекс; прізвище, ім'я, по батькові; місце проживання (місце знаходження); статус (фізична, юридична особа, громадське об’єднання); категорія (соціальний стан) запитувача; спосіб надсилання запиту (письмово, електронною поштою, за телефоном, факсом, подано особисто); порушені питання - короткий зміст, індекси; зміст і дата резолюції, прізвище її автора, виконавець, строк виконання; дата надання відповіді, прийняті рішення, дата зняття з контролю; номер справи за номенклатурою. 

9. Під час опрацювання запитів обробка персональних даних запитувачів здійснюється з урахуванням вимог Закону. 

10. У разі отримання запиту в електронній формі, він роздруковується на паперових носіях. 

11. Для реєстрації запитів на отримання публічної інформації на нижньому полі першого аркуша запиту праворуч або на іншому, вільному від тексту місці запиту, крім місця, призначеного для підшивки документа до справи, проставляється штамп, на відтиску якого зазначаються дата реєстрації запиту, час  та його реєстраційний індекс. 

12. На прохання особи, яка подала запит на отримання публічної інформації, відповідальна особа служби проставляє штамп з реєстраційним номером на другому друкованому екземплярі запиту, який запитувач залишає собі (у разі його автентичності першому екземпляру запиту, що залишається в службі). 

13. Реєстраційні картки, запити на паперових носіях та копії відповідей на запити формуються у справи та зберігаються в архіві служби протягом двох років з дати реєстрації. 

ІV. Процес розгляду запитів на доступ до публічної інформації 

1. Упродовж однієї робочої години з моменту здійснення реєстрації запиту, запит передається начальнику служби, який здійснює первинний розгляд запиту та накладає резолюції із дорученням на підготовку проекту відповіді. 

2. З резолюцією начальника служби запит повертається відповідальній особі служби, яка заносить зміст доручення до автоматизованої програми електронного документообігу та передає запит відповідальному виконавцю. 

3. У верхньому правовому куті аркушу з резолюцією начальника служби (чи на першому аркуші запиту) проставляється контрольна дата відправки відповіді на запит. 

4. Відповідь на запит має бути надано у строки встановленні статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

5. Відповідь на запит надається в спосіб, обраний запитувачем. У разі відсутності можливості надання публічної інформації у запитуваний спосіб вона надається в тому вигляді, в якому зберігається в службі. 

6. Письмова відповідь на запит візується керівниками структурних підрозділів служби, які брали участь у її підготовці, та подається на підпис начальнику служби. 

7. Посадова особа служби, яка визначена виконавцем запиту, до 12.00 останнього дня закінчення терміну виконання запиту підписує відповідь на запит у начальника служби та разом з копією відповіді передає до відповідальної особи служби для надіслання запитувачу. 

8. Для надання відповіді на запит електронною поштою посадова особа, визначена виконавцем, готує паперовий варіант відповіді, підписує його у начальника служби та разом з копією відповіді передає відповідальній особі служби електронний варіант відповіді для відправки запитувачу електронною поштою з адреси: yelanetsky@gmail.com.

Після відправки електронною поштою відповіді автору запиту, відповідальний працівник роздруковує інформацію про відправку відповіді на запит, в якій повинна міститися інформація про: відправника відповіді (зазначення електронної пошти), адресата (електронна пошта), дату та час відправки, а також зміст документа. 

9. При надходженні інформації про надання відповіді на запит відповідальна особа служби робить відмітку в автоматизованій програмі електронного документообігу. 

ІV. Вимоги щодо змісту відповіді на запит 

1. Відповідь на запит на інформацію надається тими відповідальним виконавцями служби, які володіють запитуваною інформацією та визначені резолюцією начальника служби.

2. Відповідь на запит повинна містити достовірну, точну та повну запитувану інформацію.

3. Відмова в задоволенні запиту та рішення про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію надаються в письмовій формі та складаються у відповідності до вимог, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 4. Якщо у запиті на інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не є публічною, то запитувачу повідомляється про це у відповіді на запит про інформацію.

5. Якщо запит на інформацію належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит зазначаються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежено. У разі якщо частина запитуваної інформації  належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається запитувана інформація, доступ до якої необмежений.

6. Якщо служба не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, цей запит направляється належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача інформації. 

 

Начальник служби  у справах дітей Єланецької районної державної адміністрації  Л.В. Білотіл 

  ФОРМА для подання запиту на отримання публічної інформації, від запитувача по телефону
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 14:32:53
70Kb Скачать скачать
  ФОРМА для подання запиту на отримання публічної інформації, від об'єднання громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 14:32:53
68Kb Скачать скачать
  ФОРМА для подання запиту на отримання публічної інформації, від об'єднання громадян без статусу юридичної особи електронною поштою
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 14:32:53
71Kb Скачать скачать
  ФОРМА для подання запиту на отримання публічної інформації, від фізичної особи в письмовому вигляді
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 14:32:53
67Kb Скачать скачать
  ФОРМА для подання запиту на отримання публічної інформації, від юридичної особи електронною поштою
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 14:32:53
70Kb Скачать скачать
  ФОРМА для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи електронною поштою
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 14:32:53
70Kb Скачать скачать
  ФОРМА для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи в письмовому вигляді
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 14:32:53
68Kb Скачать скачать