Головна Новини Децентралізація влади Доступ до публічної інформації Запобігання проявам корупції Безвізовий режим: запитання та відповіді

Про службу

Служба у справах дітей


Місце знаходження: смт Єланець, вул. Паркова, 15 А
Тел. (05159) 9-22-05 e-mail: yelanetsky@gmail.com

Структура служби у справах дітей райдержадміністрації

Начальник служби у справах дітей
Білотіл Людмила Василівна

Головний спеціаліст служби у справах дітей
Оганесян Олена Сергіївна

Головний спеціаліст служби у справах дітей 
Панич Віталій Борисович

Розпорядок роботи керівництва і працівників райдержадміністрації

Понеділок – четвер з 8.00 до 17.15 год.

П’ятниця з 8.00 до 16.00 год.

Обідня перерва з 12.00 до 13.00 год.

Вихідні дні субота, неділя

У вихідні дні здійснюється чергування в райдержадміністрації з 8.00 до 17.00 години.

1. Служба у справах дітей Єланецької районної  державної адміністрації (далі - служба) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації та службі у справах дітей  Миколаївської  обласної державної адміністрації.

2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, розпорядженнями  голови обласної та районної держадміністрацій, наказами начальника служби у справах дітей Миколаївської  обласної державної адміністрації.

3. Основними завданнями служби є:

 • реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
 • розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
 • координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
 • забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;
 • здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
 • ведення державної статистики щодо дітей;
 • ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);
 • надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
 • влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;
 • підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
 • визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

  Положення про службу у справах дітей Єланецької районної державної адміністрації
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 14:32:41
69Kb Скачать скачать

Служба відповідно до покладених на неї завдань: 

 1. захищає законні права та інтереси дітей;
 2. запобігає дитячій бездоглядності та безпритульності;
 3. надає тимчасовий притулок безпритульним дітям;
 4. захищає дітей від жорстокого поводження та насильства;

Основні визначення

Відповідно до Закону України «Про попередження насильства в сім’ї»:

Насильство в сім’ї – будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю.

Види насильства в сім’ї:

1)  Фізичне - умисне  нанесення  одним  членом сім’ї  іншому  члену  сім’ї  побоїв,  тілесних ушкоджень,  що може призвести  або  призвело  до   смерті   постраждалого,   порушення фізичного  чи  психічного  здоров’я,  нанесення шкоди його честі і гідності.
2)  Сексуальне - протиправне посягання  одного члена сім’ї на статеву недоторканість іншого члена сім’ї,  а також дії сексуального характеру по відношенню до неповнолітнього  члена сім’ї.
3) Психологічне - насильство,  пов’язане з дією одного члена сім’ї  на  психіку  іншого  члена  сім’ї  шляхом словесних  образ або погроз,  переслідування,  залякування,  якими навмисно   спричиняється   емоційна   невпевненість,   нездатність захистити себе та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров’ю.
4) Економічне -  умисне  позбавлення  одним членом сім’ї іншого члена сім’ї житла,  їжі, одягу та іншого майна чи коштів,  на які постраждалий має передбачене законом право,  що може  призвести  до його смерті,  викликати порушення фізичного чи психічного здоров’я.

Попередження насильства в сім’ї – система соціальних і спеціальних заходів, спрямованих на усунення причин і умов, які сприяють вчиненню насильства в сім’ї, припинення насильства в сім’ї, яке готується або вже почалося, притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні насильства в сім’ї, а також медико-соціальна реабілітація жертв насильства в сім’ї.

Підстави  для вжиття заходів з попередження насильства в сім’ї

 • ЗАЯВА про допомогу жертви насильства в сім’ї або члена сім’ї, стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства в сім’ї;
 • висловлене жертвою  насильства  в  сім’ї  або  членом  сім’ї, стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства в  сім’ї, БАЖАННЯ  на  вжиття  заходів  з  попередження насильства в сім’ї у разі, якщо повідомлення або заява надійшли не від нього особисто;
 • отримання ПОВІДОМЛЕННЯ про застосування  насильства  в  сім’ї або  реальної  загрози  його  вчинення стосовно неповнолітнього чи недієздатного члена сім’ї.

Заява або повідомлення про застосування насильства в  сім’ї чи реальної загрози   його вчинення  приймаються  за  місцем проживання постраждалого органами, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї у районній державній адміністрації це:

 1. структурний підрозділ управління соціального захисту населення;
 2. центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді;
 3. служба у справах дітей;

Заходи, які здійснюються, у разі надходження заяви або повідомлення про застосування насильства в  сім’ї або реальної загрози його  вчинення

У разі, коли дитина зазнала жорстокого поводження з боку дорослих, служба у справах дітей:

 • направляє дитину для обстеження стану її здоров’я до установ охорони здоров’я з метою надання неповнолітньому необхідної медичної допомоги;
 • спільно з кримінальною міліцією у справах дітей вирішує питання щодо тимчасового вилучення дитини з середовища, де вона зазнала жорстокого поводження, та подальшого її влаштування;
 • надає соціально-психологічну допомогу дитині, яка зазнала жорстокого поводження з боку дорослих;
 • в разі потреби представляє інтереси дитини в судових органах.