Головна Новини Децентралізація влади Доступ до публічної інформації Запобігання проявам корупції Безвізовий режим: запитання та відповіді

Розвиток галузі рослинництво

 

 ОГОЛОШЕННЯ 

 ПАТ «Аграрний фонд» оголошує про початок форвардної програми по закупівлі зернових культур урожаю 2018 року та запрошує до співпраці всіх сільгосптоваровиробників. 

Культура до контрактації 

ціна, з якої
сплачується аванс

Мінімальна партія

пшениця 2 класу

4850 грн/т 

100 тонн

пшениця 3 класу  

4600 грн/т

100 тонн

кукурудза 3 класу  

4150 грн/т

100 тонн

ячмінь 3 класу  

4550 грн/т

50 тонн

жито 2 та 3 класів  

3500 грн/т

30 тонн

гречки 2 та 3 класу  

10000 грн/т

10 тонн

овес 2 та 3 класу

4200 грн/т

10 тонн 

горох жовтий 1 та 2 класів

6000 грн/т

30 тонн

 

  Остаточний розрахунок буде здійснюватися за ринковими цінами, які будуть діяти на момент поставки зерна на елеватор. 

  Розмір попередньої оплати складає до 65% від загальної вартості поставки за договором. 

  Рівень відсоткової ставки за користування коштами попередньої оплати:

- без урахування курсових коливань від 20% до 25%;

- з урахуванням курсових коливань - 15%. 

  З більш детальною інформацією можна ознайомитися на офіційному сайті ПАТ «Аграрний фонд» http://agrofond.gov.ua

 або по телефону регіонального представництва в м.Миколаєві (0512) 58-04-64; 067 328 65 72.

Презентація ПАТ «Аграрний фонд»

 

 

 Наявність насіння ярих культур  для реалізації по ДП Держрезервнасінфонд України під урожай 2016 року

Детальніше...

УМОВИ
реалізації (відпуску) насіння сільськогосподарських
рослин з ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України»
під урожай 2016 року
 
Державне підприємство "Державний резервний насіннєвий фонд України" здійснює реалізацію (відпуск) насіння озимих та ярих сільськогосподарських рослин.
 
Продаж насіння за умови 100% попередньої оплати проводиться за
клопотанням сільськогосподарських товаровиробників до Міністерства аграрної політики та продовольства України.
 
Реалізація (відпуск) насіння сільгосптоваровиробникам, з відстрочкою платежу до одного господарського року, здійснюється за клопотанням управлінь агропромислового розвитку районних державних адміністрацій до Міністерства аграрної політики та продовольства України, при умові поетапної оплати згідно графіку, з обов'язковою попередньою оплатою не менше 30% його вартості, насіння супереліти відпускається з 20% обов'язковою попередньою оплатою, із забезпеченням виконання умов договору заставою ліквідного майна покупця.
Реалізація (відпуск) насіння проводиться за цінами, що склалися на внутрішньому аграрному ринку, які змінюються по мірі зміни кон’юнктури ринку та затверджуються директором ДП «Держрезервнасінфонд», але не нижче облікової ціни насіння.
 
Обмін насіння по договорам сортозаміни проводиться за цінами, що склалися на внутрішньому ринку шляхом обміну на культури та репродукції, вартість яких еквівалентна вартості відпущеного насіння. 
 
ПЕРЕЛІК
документів, необхідних для укладання договору поставки з відстрочкою платежу до одного господарського року та договору застави *
 
1. Заявка-Клопотання сільгосптоваровиробника на адресу Міністерства аграрної політики та продовольства України з погодженням райдержадміністрації установленого зразка.
2. Установчі документи підприємства (статут підприємства, свідоцтво про державну реєстрацію підприємства***, довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств, свідоцтво платника ПДВ (оригінали та належним чином завірені копії).
3. Довідки з банків про рух коштів по рахунках за останні 12 місяців (оригінал).
4. Баланс підприємства (ф. 1) на останню звітну дату із відміткою управління статистики.
5. Витяг з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (оригінал розширеного витягу).
6. Довідка про наявність землі, видана відділом земельних ресурсів або сільською радою (оригінал).
7. Наказ чи протокол підприємства про прийняття на роботу уповноваженої особи (оригінал та належним чином завірена копія) та документи, що підтверджують право укладати договори, в тому числі застави, поруки, поставки та зміни до них (оригінали та належним чином завірені копії).
8. Договір страхування предмету застави на користь ДП «Держрезервнасінфонд».
9. Довідка 4-ОПП (при наявності).
 
 Для укладання договору застави необхідно надати наступні документи:
 
1. Довідка про балансову вартість майна, яка надається в заставу за підписами керівника та головного бухгалтера (оригінал та належним чином завірена копія).
2. Документи, що підтверджують право власності на майно, яке надається в заставу (оригінали та належним чином завірені копії).
3. Документи, що підтверджують право надавати відповідне майно в заставу- (витяг із протоколу засідання засновників, акціонерів товариства, наказ керівника або дозвіл власника майна (оригінали та належним чином завірені копії).
4. Витяг з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (оригінал розширеного витягу).
5. Довідка про місце зберігання майна, яке надається в заставу.
6. Довідка 4-ОПП (при наявності).
7. Виписка з ЄДР.
8. Наказ про прийняття на роботу головного бухгалтера (оригінал та належним чином завірена копія), або довідка про відсутність посади головного бухгалтера.
9. Акт обстеження предмету застави (за підписом керівника господарства та представника «Держрезервнасінфонду»)
*ДП "Державний резервний насіннєвий фонд України" залишає за собою право вимагати додаткові документи про фінансово-господарську діяльність підприємства.
** ІІри укладанні договору застави Заставодавець повинен при собі мати паспорт (оригінал), ідентифікаційний код, оригінали або нотаріально посвідчені копії установчих документів (при надані в заставу техніки необхідно мати оригінали технічних паспортів).
Для укладання договору застави необхідно надати наступні документи **:

*** При відсутності свідоцтва падати виписку з ЄДР. 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ (попередній проект)
для укладення Договору поставки зерна майбутнього врожаю
та пов’язаних з ним договорів 

1. Реєстраційні документи сільгоспвиробника юридичної особи:

 • Свідоцтво про державну реєстрацію (якщо видавалось) та/або Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (оригінали).
 • Статут підприємства з усіма додатками та змінами (оригінал).
 • Довідка органу державної статистики про включення товаровиробника до ЄДРПОУ (оригінал).
 • Протокол/рішення та Наказ про призначення керівника або нотаріально посвідчена довіреність на вчинення правочинів від імені Товаровиробника (оригінал).
 • Паспорт та ідентифікаційний номер керівника або представника за довіреністю (оригінал).
 • Витяг з ЄДР (2 оригінали з моменту видачі яких до моменту підписання Договору поставки зерна майбутнього врожаю пройшло не більше 3 діб) (максимально розгорнутий, з переліком засновників, та підтвердженням відомостей про юридичну особу).
 • Свідоцтво платника податку на додану вартість (оригінал).
 • Довідка про повні реквізити Товаровиробника (належним чином завірена, складається Товаровиробником).

2. Документи про виробничо-господарську діяльність сільгоспвиробника юридичної особи:

 • Річні баланси товаровиробника за останні два календарних роки (2012 та 2013 роки)(оригінали).
 • Довідка про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім тих сум, сплату яких розстрочено або відстрочено відповідно до законодавства (довідка ДПІ встановленої форми термін дії якої 10 днів - оригінал).
 • Довідка про відсутність простроченої заборгованості за будь-якими видами бюджетної позики, іншими кредитами, крім тих сум, сплата яких розстрочена або відстрочено відповідно до законодавства видана районним управлінням Державної казначейської служби України (оригінал).
 • Довідка про відсутність несплачених внесків до Пенсійного фонду України (оригінал).
 • Довідки всіх банків (у яких Товаровиробником відкрито рахунки) про відсутність простроченої заборгованості за будь-якими видами бюджетної позики або за іншими кредитами, чи будь-якими іншими заборгованостями (оригінали).
 • Заява про те, що товаровиробник не має відкритих рахунків чи отриманих кредитів/позик в жодних інших банках окрім тих довідки з яких були надані (написана власноручно керівником та підписана керівником та головним бухгалтером).

3. Документи про земельні ділянки та урожайність:

 • Довідка про орендовані землі та землі, що належать підприємству на праві власності чи праві постійного користування з сільської чи районної ради (2 оригінали).
 • Карта полів, майбутній урожай на яких буде застрахований та передаватись в заставу роздрукована з Публічної кадастрової карти України (http://map.dazru.gov.ua/kadastrova-karta) (належним чином завірена в двох оригінальних примірниках).
 • Довідка з районного управління агропромислового розвитку про посівні площі підприємства по заявленій культурі за 5 років (2 оригінали) (якщо підприємство працює менше 5 років, чи не займалось вирощуванням заявленої культури, необхідно додатково подати довідку про урожайність за ці роки по району, де розміщені землі товаровиробника).
 • Довідка з районного управління агропромислового розвитку про площі посівів всіх культур під урожай 2014 року (оригінал).
 • Довідка про врожайність відповідної культури за останні п’ять років, видана управлінням агропромислового розвитку відповідної райдержадміністрації на підставі форм 4-сг та 29-сг (оригінал).
 • Форми 4-сг та 29-сг за останні п’ять років, з відмітками органів статистики (оригінали).

4. Заява про надання дозволу на розкриття інформації про Товаровиробника Публічному акціонерному товариству «Державний експортно-імпортний банк України».

5. Протокол/рішення вищого органу управління товаровиробника про передачу в заставу майбутнього урожаю із зазначенням номеру поля, площі, врожайності, кількості тонн, які передаються в заставу, заставна ціна за тонну, сума по заставній вартості та протокол/рішення про укладення договору поставки зерна майбутнього урожаю (2 оригінали)

6. Заявка на укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю встановленого зразка.

7. Договір комплексного страхування майбутнього врожаю. 

Документи подаються у 2-х примірниках. При собі слід мати печатку підприємства.