Єланецький район » Житлове будівництво
Українська | Русский | English
Головна Новини Децентралізація влади Доступ до публічної інформації Запобігання проявам корупції Безвізовий режим: запитання та відповіді

Житлове будівництво

  ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЛОДІ ЖИТЛОМ

 

У Миколаївській області діє Комплексна соціально-економічна програма забезпечення громадян житлом у Миколаївській області на 2018-2022 роки, затверджена рішенням Миколаївської обласної ради від 21.12.2017 № 23.

До компетенції Миколаївського регіонального управління Держмолодьжитла відноситься надання пільгових довготермінових кредитів для молоді, яке здійснюється відповідно до Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 №584 (далі – Положення).

Право на отримання кредиту мають молоді сім’ї та одинокі молоді громадяни, які згідно із законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, а саме: в яких чоловік та дружина віком до 35 років включно; неповні сім’ї, в яких мати (батько) віком до 35 років включно має неповнолітніх дітей (дитину); одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно.

Пільговий довготерміновий кредит надається за таких умов:

- перебування кандидата на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

- підтвердження кандидатом своєї платоспроможності;

- внесення кандидатом на свій особистий рахунок першого внеску в розмірі не менше 6 відсотків нормативної вартості житла.

Пільгові довготермінові кредити на будівництво (реконструкцію) і придбання житла надаються громадянам терміном до 30 років, але не більше ніж до досягнення старшим із подружжя пенсійного віку.

Для отримання пільгового довготермінового кредиту кандидат подає наступні документи:

1.                 заяву про надання кредиту;

2.                 довідку про перебування на квартирному обліку або документи, що підтверджують необхідність поліпшення житлових умов для кандидатів, які постійно проживають на селі;

3.                 довідку про склад сім’ї (форма № 3);

4.                 копію свідоцтва про шлюб, паспортні дані;

5.                 копію свідоцтва про народження дитини (дітей);

6.                  документи, необхідні для визначення платоспроможності кандидата (довідка з місця роботи дорослих членів його сім’ї за останні 6 місяців, у разі потреби – договір поруки), інші документи;

7.           документи, що підтверджують право на перевагу в отриманні кредиту перед іншими кандидатами;

8.                  копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. 

Відповідно до Положення Позичальник, який не має дітей, сплачує кредит з відстоковою ставкою у розмірі

3 відсотки річних суми зобов’язань за кредитом; позичальник, який маэ одну дитину, звільняється від

сплати відсотків за користування кредитом;

позичальникові, який має двох дітей, крім того, за рахунок бюджетних коштів погашається 25 відсотків від

суми зобовязань за кредитом на момент застосування пыльги; позиальникові який має трьох і білше

дітей, - 50 відсотків суми зобовязань за кредитом на момент застосування пільги. 

Також Миколаївське регіональне управління Держмолодьжитла здійснює надання державної підтримки відповідно до Постанови КМУ від 11.02.2009 №140 (зі змінами), яка надається шляхом сплати державою:

30 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або надання пільгового іпотечного житлового кредиту;

50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту для громадян, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6пунктів 10-14 частини другої статті 7 та абзаців четвертогошостого і восьмого пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту для громадян, на яких поширюється дія Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, які отримали довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296).

Право на державну підтримку мають:

1) громадяни, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, та члени їх сімей, які перебувають на такому обліку;

2) громадяни, у яких відсутня на праві власності житлова площа, та члени їх сімей, у яких відсутня на праві власності житлова площа;

3) громадяни, які мають у власності житлову площу, що не перевищує 13,65 кв. метра, та члени їх сімей, які мають у власності житлову площу, що не перевищує 13,65 кв. метра на одну особу;

4) громадяни, відомості про яких відповідно до вимог Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” внесені до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, якщо такі громадяни не мають у власності іншої житлової нерухомості ніж та, що розташована на території, визначеній тимчасово окупованою територією відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, та на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 2655).

Середньомісячний грошовий дохід зазначених категорій громадян (заробітна плата, пенсія, соціальна та матеріальна допомога, стипендія та інші соціальні виплати, дохід від підприємницької, наукової, викладацької, творчої діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, усі види винагород, грошове забезпечення військовослужбовців, дивіденди, відсотки, роялті, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав) разом із доходом членів їх сімей із розрахунку на одну особу не повинен  перевищувати п’ятикратного розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні, розрахованого згідно з даними Держстату.

Для отримання державної підтримки громадяни подають до МРУ Держмолодьжитла:

заяву про надання державної підтримки;

інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність у власності житла;

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та копії відповідних довідок членів сім’ї громадянина;

довідку про перебування на квартирному обліку (у разі перебування на обліку, крім внутрішньо переміщених осіб і членів їх сімей);

акт технічного стану житла (для внутрішньо переміщених осіб, житло яких (що розташоване на території України, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі) зруйноване та не придатне для проживання у зв’язку з проведенням антитерористичної операції);

довідку про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім’ї, що видана виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, сільським головою (якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської ради утворено), за формою, встановленою в додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207;

копію свідоцтва про шлюб, паспортні дані;

документи, необхідні для визначення платоспроможності (довідки з місця роботи повнолітніх членів сім’ї громадянина, у разі потреби - договір поруки, а також інші документи, що підтверджують доходи членів сім’ї громадянина та поручителя);

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

Починаючи з 2 квітня 2018 року бажаючі взяти участь у програмі «Доступне житло» можуть подати відповідні заяви онлайн. Процес подання документів складається з наступних кроків:

- завантаження бланків анкети і заяви із сайту МРУ Держмолодьжитла;

- заповнення бланків і створення електронної копії;

- подання документів до МРУ Держмолодьжитла.

Щоб подати заяву, необхідно завантажити із сайту МРУ Держмолодьжитла бланк Заяви-анкети про намір отримати державну підтримку для будівництва (придбання) доступного житла, анкету громадянина – контактної особи та анкети членів сім’ї громадянина – контактної особи.

Бланки розміщені на сторінці «Подати заяву-анкету» розділу житлових програм «Доступне житло» на інтернет-сторінці регіонального управління за адресою https://mk.molod-kredit.gov.ua.

Також громадяни можуть скористатися програмою пільгового молодіжного кредитування за рахунок власних коштів (коштів статутного капіталу) Держмолодьжитла.

Право на отримання кредиту мають молоді сім’ї та одинокі молоді громадяни, які згідно з законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, а саме:

- сім'я, в якій чоловік та дружина віком до 35 років включно;

- неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 35 років включно має неповнолітніх дітей (дитину);

- одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно.

Кредит надається Держмолодьжитлом у національній валюті – гривні; строк кредитування – до 30 років, але не більше ніж до досягнення пенсійного віку (молоді вчені мають право на отримання кредиту до досягнення віку, визначеного Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність»); обов’язковий внесок громадянина 10% від вартості житла на момент підписання кредитного договору та вартості понаднормативної вартості площі об’єкта кредитування.

Позичальник сплачує кредит з відсотковою ставкою у розмірі 14,1 відсотки річних суми кредиту. Нарахування відсотків за користування кредитом починається з дати підписання кредитного договору.

Кредит може бути наданий на будівництво (реконструкцію) і придбання житла на території України незалежно від місця реєстрації позичальника за умови зняття молодої сім’ї або одинокого громадянина – позичальника з обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, після отримання за актом приймання-передачі збудованого (реконструйованого) житла або після оформлення позичальником права власності на придбане житло.

Для отримання кредиту за рахунок коштів Держмолодьжитла кандидат подає такі документи:

- заяву про надання кредиту;

- анкета позичальника за формою, затвердженою правлінням Держмолодьжитла;

- довідку про перебування на квартирному обліку всіх членів сім’ї (оригінал);

- довідку про склад сім'ї (оригінал);

- копію та оригінал свідоцтва про шлюб;

- копії та оригінали паспортних даних всіх членів сім'ї;

- копію та оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- копію та оригінал свідоцтва про народження  дитини (дітей);

- документи, необхідні для визначення платоспроможності кандидата (довідка про доходи);

- довідка з місця роботи із зазначенням займаної посади, часу перебування на такій посаді та розміру заробітної плати протягом останніх 6 місяців (із приміткою «затримки у виплаті з/п за останні 6 місяців відсутні»);

- виписку з трудової книжки про місце роботи за останні 3 роки, завірену роботодавцем;

- документи, що підтверджують інші доходи Позичальника (за наявності доходу не за основним місцем роботи), у т.ч. декларацію про доходи на останню звітну дату, завірену податковою інспекцією;

- згода подружжя (ін. членів сім’ї) на передачу в заставу майнових прав на житло, або їх присутність при укладанні договору застави майнових прав/застави квартири.

Для СПД:

-                     Фінансова звітність, затверджена податковою інспекцією;

-       Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця.

Право на перевагу мають молоді сімї, в яких один із членів сімї (чоловік або дружина) брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення, а також сімї молодих громадян, учасників антитерористичної операції, що загинули у період проведення антитерористичної операції, а також ті кандидати в позичальники, які бажають отримати житло площі, меншої за розрахункову. У випадку, якщо на отримання кредиту претендують декілька кандидатів в позичальники, що обрали житло площі, меншої за розрахункову, перевагу має той кандидат, у якого обрана площа житла для інвестування у розрахунку на одного члена сімї є найменшою.

Нормативна площа житла на яку розраховується розмір кредиту  визначається на одного громадянина 21 кв. метр та 10,5 кв. метрів на сім'ю.

У разі перевищення нормативної площі та/або розрахункової вартості будівництва (реконструкції) житла, позичальник сплачує за власний рахунок вартість будівництва понаднормативної площі житла та/або різницю між фактичною вартістю житла і вартістю, встановленою кредитним договором, а також додаткові витрати на страхування у терміни, встановлені в кредитному договорі.

На офіційному сайті Миколаївського регіонального управління Держмолодьжитла www.mk.molod-kredit.gov.ua та Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» www.molod-kredit.gov.ua розміщена уся необхідна інформація щодо участі громадян у програмах пільгового кредитування та Доступного житла. 

За додатковою інформацією та для подачі документів на реєстрацію у Миколаївському регіональномууправлінні Держмолодьжитла громадяни можуть звертатись за адресою: м.Миколаїв, вул. Робоча, 2-А, оф. 507з понеділка по четверг з 8:00 до 17:00 год. та у п’ятницю з 8:00 до 16:00 год., обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (0512) 56-38-45.

 

 

 

«До відома жителів сільської місцевості!

Власний будинок - запорука сімейного добробуту!

В Миколаївській області діє Цільова регіональна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім», впроваджується за сприяння обласної державної адміністрації, обласної ради та спрямована на створення відповідних житлових та соціально-побутових умов саме для сільського населення області, в першу чергу для молодих спеціалістів, молодих сімей, працівників соціальної сфери села, сільськогосподарських формувань, обслуговуючих галузей. На сьогодні вона є практично єдиною реальною можливістю для поліпшення умов проживання на селі.

Реалізується Програма шляхом надання сільським мешканцям пільгових довгострокових кредитів під 3 відсотки річних та безвідсоткових кредитів сім’ям з трьома і більше неповнолітніми дітьми, на будівництво,  реконструкцію, добудову, придбання індивідуальних житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями, спорудження інженерних мереж, заходи з енергозбереження зі строком погашення кредиту до 20 років, а для молодих сімей (подружжя, вік якого не перевищує 35 років) - до 30 років.

Граничні суми кредиту, залежно від видів кредитування, складають: 

300000 грн  - на будівництво нового житла,

150000 грн – на реконструкцію та добудову житла,

200000 грн -  на придбання житла,

100000 грн – на заходи з енергозбереження житла,

50000грн -на спорудження інженерних мереж (газифікація,водопостачання, електроопалення), та підключення їх до існуючих комунікацій. 

З питань отримання кредитів звертатися до спеціалізованої кредитно-фінансової господарської організації "Миколаївський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі",  який знаходиться за адресою:

 м. Миколаїв, вул. Робоча-2А, офіс 508.Консультацію стосовно умов надання довгострокового пільгового кредиту сільським мешканцям можливо отримати за телефоном: 0512-56-34-22», skfgo.mk@ukr.net

 Миколаївське регіональне управління звітує

    На пільгове довготермінове кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) і придбання житла (Постанова КМУ від 29.05.2001 №584) відповідно до Плану використання бюджетних коштів на 2018 рік було передбачено виділення коштів:

    - із обласного бюджету - 3 174 000,0 грн. (2 600 000,0 грн. загальний фонд та 574 000,0 грн. спецфонд).

    Відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету для забезпечення громадян житлом у Миколаївській області в теперішній час ведеться робота щодо організації проведення Координаційної ради з питань розвитку житлового будівництва у Миколаївській області та після її проведення і затвердження Переліку кандидатів на отримання пільгового довготермінового кредиту за рахунок коштів обласного бюджету на придбання житла згідно державної житлової програми буде проводитись робота щодо кредитування молодих сімей. Перше фінансування заплановано на травень місяць.

    - із бюджету міста Миколаєва – 22 322 000,0 грн. (20 000 000,0 грн. загальний фонд та 2 322 000,0 грн. спецфонд).

    Всього фактично виділено та надійшло на Казначейські рахунки Миколаївського регіонального управління Держмолодьжитла – 4 800 000,0 грн.

    Із них, всього фактично використано та перераховано позичальникам у 1 кварталі поточного року – 1 851 770,0 грн. Ще 3 рішення про надання пільгових кредитів на загальну суму 2 915 979,0 грн. погоджені головою правління Держмолодьтжитла та проводиться відповідна робота щодо укладання кредитних договорів. У 2018 році укладено 2 кредитних договори на суму – 1 851 770,0 грн. на будівництво квартир у 3-х секційному багатоповерховому житловому будинку за адресою: м. Миколаїв, мкрн. Північний, корпус 27-а, I – черга. Термін введення в експлуатацію 2 півріччя 2018 року. Будівельна готовність 55 %.Для надання часткової компенсації відсоткових ставок кредитів комерційних банків (постанова КМУ від 04.06.2003 №853) відповідно до Плану використання бюджетних коштів передбачено виділення коштів 685 000,0 грн., в тому числі:

    - із державного бюджету – 679 000,0 грн. Фактично виділено коштів та перераховано на рахунки позичальників – 124 718,33 грн.;

    - із бюджету м. Миколаєва – 6 000,0 грн. Фактично виділено коштів та перераховано на рахунки позичальників - 35,49 грн.

    Для здешевлення вартості іпотечних кредитів (Постанова КМУ від 25.04.2012 №343) за рахунок коштів державного бюджету було передбачено виділення – 1 843 700,0 грн.

    Фактично надійшло на казначейські рахунки та фактично перераховано на рахунки позичальників у 2018 році – 445 989,57 грн.

    Для надання державної підтримки (Постанова КМУ від 11.02.2009 №140) у 2018 році кошти з місцевих бюджетів не виділялися. Миколаївським регіональним управлінням Держмолодьжитла проводиться відповідна робота з органами місцевого самоврядування. Направлені листи керівництву міста та області з проханням сприяти у виділенні фінансування для надання державної підтримки у 2018 році у зв’язку зі зверненнями громадян та великою кількістю бажаючих взяти участь у програмі Доступного житла. Станом на початок квітня у регіональному управлінні зареєстровано 100 кандидатів на отримання державної підтримки.

    Нагадаємо, що у минулому році дві родини отримали державну підтримку на будівництво житла за рахунок коштів державного бюджету за адресою м. Миколаїв, вул. Громадянська, 34, корпус 02. Термін введення в експлуатацію 2 квартал 2018 року. Будівельна готовність 95%.

  К О М П Л Е К С Н А СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРОГРАМА забезпечення громадян житлом у Миколаївській області на 2018-2022 роки
Формат: 7Z | Добавлен: 26/04/2018 13:03:06
77Kb Скачать скачать

 

 

Перелік документів

для отримання кредиту на будівництво

Вимоги до позичальників

Позичальниками можуть бути громадяни України, які постійно проживають (або переселилися для постійного проживання), будують об’єкти кредитування в сільській місцевості і працюють в органах місцевого самоврядування та місцевих органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях сільського господарства, в особистих селянських господарствах, інших господарських формуваннях, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села, а також на підприємствах, в установах та організаціях переробних і обслуговуючих галузей агропромислового комплексу, навчальних закладах, закладах культури, охорони здоров'я та інших, розташованих поза межами району, але у межах області.

Вік позичальників не повинен перевищувати встановленого у державі загального пенсійного вікує.

Вимоги до поручителів

1.Наявність постійного місця роботи

2.Наявність нерухомого майна (житлового будинку) на праві приватної власності.

Перелік документів для отримання кредиту

1.       Заява на ім'я керівника Фонду про надання кредиту

2.       Клопотання органу місцевого самоврядування (сільської, селищної ради) про надання кредиту

3.       Оригінал і копія паспорта громадянина України (чоловіка та дружини)

4.       Оригінал і копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у разі її наявності (чоловіка та дружини)

5.       Документи, необхідні для визначення рівня платоспроможності позичальника (довідка про доходи позичальника і членів його сім’ї, одержані за попередні 6 місяців, та/або довідка, видана органом місцевого самоврядування, про ведення особистого селянського господарства. Для фермерів та підприємців – довідка про доходи за останні 6 місяців, завірена податковим органом.

6.       Документи, що підтверджують статус осіб, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (у разі наявності).

7.       Довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності)

8.       Довідка про склад сім’ї (форма 3)

9.       Копія свідоцтв про народження дітей

10.    Довідка про наявність (відсутність) земельної ділянки (паю), її розмір та сума отриманого доходу

11.    Копія документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (крім випадків придбання житла)

12.    Документи, що засвідчують забезпечення зобов’язань позичальника: договір поруки, договір іпотеки

13.    Довідка, видана органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно про наявність (або відсутність) приватного житла)

14.    Дозвіл (декларація, повідомлення) на/ про початок виконання будівельних робіт з Інспекції архітектурно-будівельного контролю Миколаївської області (після завершення будівництва - надання документів, які підтверджують введення об’єкта, завершеного будівництвом, в експлуатацію Інспекцією архітектурно-будівельного контролю Миколаївської області)

15.    Витяг з рішення органу місцевого самоврядування про виділення земельної ділянки або державний акт на право власності на земельну ділянку

16.    Договір з підрядною організацією на нове будівництво підрядним способом.

17.    Проектно-кошторисна документація (будівельний паспорт) на спорудження або добудову житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями, погоджена з районним архітектором.

18.    Папка-скоросшивач;

19.    Для забезпечення повернення кредиту оформлюється договір поруки або договір іпотеки, посвідчений нотаріусом.

Документи на оформлення договору поруки

1. Поручителем може бути підприємство або 2 фізичні особи;

2. Довідка про фінансовий і майновий стан поручителя-гаранта (для юридичних осіб - копія балансу Ф1, Ф2, посвідчена податковою інспекцією, довідка банку про відсутність заборгованості, для фізичних осіб - довідка з місця роботи про доходи за попередн 6 місяців, із зазначенням посади, довідка, видана органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, про наявність приватного житла, довідка органів місцевого самоврядування про наявність (відсутність) земельного паю і доходу з нього, копія паспорту та ідентифікаційного коду).

 Фонд залишає за собою право вимагати від позичальника інших необхідних документів, що підтверджують доцільність видачі кредиту.

Кінцева сума кредиту визначається кредитною комісією Фонду з урахуванням платоспроможності позичальника

 

Гранична сума кредиту: 300 000 грн

 

 

 

 

 

 

 Перелік документів

для отримання кредиту на реконструкцію та добудову

Вимоги до позичальників

Позичальниками можуть бути громадяни України, які постійно проживають (або переселилися для постійного проживання), будують об’єкти кредитування в сільській місцевості і працюють в органах місцевого самоврядування та місцевих органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях сільського господарства, в особистих селянських господарствах, інших господарських формуваннях, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села, а також на підприємствах, в установах та організаціях переробних і обслуговуючих галузей агропромислового комплексу, навчальних закладах, закладах культури, охорони здоров'я та інших, розташованих поза межами району, але у межах області.

Вік позичальників не повинен перевищувати встановленого у державі загального пенсійного вікує.

Вимоги до поручителів

1.Наявність постійного місця роботи;

2.Наявність нерухомого майна (житлового будинку) на праві приватної власності.

Перелік документів для отримання кредиту

1.       Заява на ім'я керівника Фонду про надання кредиту

2.       Клопотання органу місцевого самоврядування (сільської, селищної ради) про надання кредиту

3.       Оригінал і копія паспорта громадянина України (чоловіка та дружини)

4.       Оригінал і копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у разі її наявності (чоловіка та дружини)

5.       Документи, необхідні для визначення рівня платоспроможності позичальника (довідка про доходи позичальника і членів його сім’ї, одержані за попередні 6 місяців, та/або довідка, видана органом місцевого самоврядування, про ведення особистого селянського господарства. Для фермерів та підприємців – довідка про доходи за останні 6 місяців, завірена податковим органом.

6.       Документи, що підтверджують статус осіб, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (у разі наявності).

7.       Довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності)

8.       Довідка про склад сім’ї (форма 3)

9.       Копія свідоцтв про народження дітей

10.    Довідка про наявність (відсутність) земельної ділянки (паю), її розмір та сума отриманого доходу

11.    Копія документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (крім випадків придбання житла)

12.    Документи, що засвідчують забезпечення зобов’язань позичальника: договір поруки, договір іпотеки

13.    Довідка, видана органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно про наявність (або відсутність) приватного житла)

14.    Дозвіл (декларація, повідомлення) на/ про початок виконання будівельних робіт з Інспекції архітектурно-будівельного контролю Миколаївської області (після завершення будівництва - надання документів, які підтверджують введення об’єкта, завершеного будівництвом, в експлуатацію Інспекцією архітектурно-будівельного контролю Миколаївської області)

15.    Витяг з рішення органу місцевого самоврядування про виділення земельної ділянки або державний акт на право власності на земельну ділянку

16.    Договір з підрядною організацією на реконструкцію або добудову житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями підрядним способом

17.    Проектно-кошторисна документація (будівельний паспорт) на реконструкцію або добудову житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями, погоджена з районним архітектором.

18.    Папка-скоросшивач;

19.Для забезпечення повернення кредиту оформлюється договір поруки або договір іпотеки, посвідчений нотаріусом.

Документи на оформлення договору поруки

1. Поручителем може бути підприємство або 2 фізичні особи;

2. Довідка про фінансовий і майновий стан поручителя-гаранта (для юридичних осіб - копія балансу Ф1, Ф2, посвідчена податковою інспекцією, довідка банку про відсутність заборгованості, для фізичних осіб - довідка з місця роботи про доходи за попередн 6 місяців, із зазначенням посади, довідка, видана органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, про наявність приватного житла, довідка органів місцевого самоврядування про наявність (відсутність) земельного паю і доходу з нього, копія паспорту та ідентифікаційного коду).

Фонд залишає за собою право вимагати від позичальника інших необхідних документів, що підтверджують доцільність видачікредиту.

Кінцева сума кредиту визначається кредитною комісією Фонду з урахуванням платоспроможності позичальника.

Гранична сума кредиту на реконструкцію або добудову 150 000 грн

 

 

Перелік документів

для отримання кредиту на придбання житлового будинку (квартири)

Вимоги до позичальників

 

Позичальниками можуть бути громадяни України, які постійно проживають (або переселилися для постійного проживання), будують об’єкти кредитування в сільській місцевості і працюють в органах місцевого самоврядування та місцевих органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях сільського господарства, в особистих селянських господарствах, інших господарських формуваннях, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села, а також на підприємствах, в установах та організаціях переробних і обслуговуючих галузей агропромислового комплексу, навчальних закладах, закладах культури, охорони здоров'я та інших, розташованих поза межами району, але у межах області.

Вік позичальників не повинен перевищувати встановленого у державі загального пенсійного віку.

 

Вимоги до поручителів

1.Наявність постійного місця роботи;

2.Наявність нерухомого майна (житлового будинку) на праві приватної власності.

 

Перелік документів для отримання кредиту

 

1.Заява на ім'я керівника Фонду про надання кредиту

2.Клопотання органу місцевого самоврядування (сільської, селищної ради) про надання кредиту

3.Оригінал і копія паспорта громадянина України (чоловіка та дружини)

4.Оригінал і копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у разі її наявності (чоловіка та дружини)

5.Документи, необхідні для визначення рівня платоспроможності позичальника (довідка про доходи позичальника і членів його сім’ї, одержані за попередні 6 місяців, та/або довідка, видана органом місцевого самоврядування, про ведення особистого селянського господарства. Для фермерів та підприємців – довідка про доходи за останні 6 місяців, завірена податковим органом.

6.Документи, що підтверджують статус осіб, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (у разі наявності).

7.Довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності)

8.Довідка про склад сім’ї (форма 3)

9.Копія свідоцтв про народження дітей

10.Довідка про наявність (відсутність) земельної ділянки (паю), її розмір та сума отриманого доходу

11.Документи, що засвідчують забезпечення зобов’язань позичальника: договір поруки, договір іпотеки

12.Довідка, видана органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно про наявність (або відсутність) приватного житла)

13.Оцінка вартості нерухомого майна, проведена відповідно до чинного законодавства

14.Заява від продавця про згоду на продаж житла, що належить йому на праві приватної власності, із зазначенням погодженої з покупцем - позичальником кредиту ціни

15.Папка-скоросшивач;

16.Для забезпечення повернення кредиту оформлюється договір поруки або договір іпотеки, посвідчений нотаріусом;

Документи на оформлення договору поруки

 

          1..Поручителем може бути підприємство або 2 фізичні особи;

          2.Довідка про фінансовий і майновий стан поручителя-гаранта (для юридичних осіб - копія балансу Ф1, Ф2, посвідчена податковою інспекцією, довідка банку про відсутність заборгованості, для фізичних осіб - довідка з місця роботи про доходи за попередні 6 місяців, із зазначенням посади , довідка, видана органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, про наявність приватного житла, довідка органів місцевого самоврядування про наявність (відсутність) земельного паю і доходу з нього, копія паспорту та ідентифікаційного коду).

Фонд залишає за собою право вимагати від позичальника інших необхідних документів, що підтверджують доцільність видачі кредиту.

Кінцева сума кредиту визначається кредитною комісією Фонду з урахуванням платоспроможності позичальника.

 

Гранична сума кредиту: 200 000 грн