Головна Новини Децентралізація влади Доступ до публічної інформації Запобігання проявам корупції Безвізовий режим: запитання та відповіді

Професійне навчання інвалідів

Професійна реабілітація осіб з особливими потребами сьогодні є однією з визначальних умов їх максимальної адаптації в суспільне життя.

У комплексній системі реабілітації інвалідів професійна реабілітація та наступна трудова зайнятість – одні з найважливіших засобів інтеграції в суспільство людей з обмеженими фізичними можливостями. З одного боку, це сприяє їх самозабезпеченню та матеріальній незалежності, з іншого – є засобом  самоствердження особистості.

Законом України „Про реабілітацію інвалідів в Україні” визначено що „професійна реабілітація це система заходів, спрямованих на підготовку особи до професійної діяльності, відновлення чи здобуття професійної працездатності шляхом адаптації, навчання, перенавчання чи перекваліфікації з можливим подальшим працевлаштуванням”. Професійна реабілітація має на меті  забезпечити конкурентоспроможність інвалідів на ринку праці,  їх працевлаштування як у звичайних виробничих умовах, так і у спеціально створених умовах праці.

Професійна реабілітація поєднує професійне навчання з заходами соціальної, психологічної реабілітації та медичного супроводу. Під час проведення заходів з соціальної та психологічної реабілітації організовуються відповідні тестування, індивідуальні консультації психологів та соціальних працівників, тренінгові заняття з розвитку навичок спілкування, саморегуляції, мотивації до навчання та працевлаштування, налаштування на досягнення успіху. Медичний супровід в закладах професійної реабілітації здійснюють лікарі в залежності від нозологічної групи. З метою стабілізації або підвищення  реабілітаційного потенціалу інваліда застосовуються методи фізіотерапії, лікувальної фізкультури та спорту, бальнеолікування, гідрокінезотерапії, масажу, танцювально-рухової терапії, ароматерапії.

В Україні діє мережа закладів професійної реабілітації інвалідів.

До Центрів професійної реабілітації інвалідів приймаються громадяни України  із числа повнолітніх інвалідів І-ІІІ груп працездатного віку, які постійно проживають на території України і перебувають на обліку в органах соціального захисту населення, а також за висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) потребують  професійної реабілітації, не мають протипоказань  для  навчання та роботи за робітничими професіями, за якими здійснюється професійна реабілітація  у Центрі. Особи, які бажають навчатися в Центрі повинні мати документ державного  зразка про повну чи базову середню освіту або освіту, достатню для оволодіння відповідними робітничими професіями.

Обмеження в прийомі на навчання осіб з інвалідністю є медичні і вікові показники, а також вимоги щодо професійної придатності. Протипоказаннями для прийому до Центру є стан здоров’я, фізичні й сенсорні вади, які унеможливлюють навчання.

Відбором і направленням до Центру займаються місцеві управління   соціального захисту населення.

Вибір професії  залежить від бажання інваліда, його інтересів, здібностей, та стану здоров’я. Перед тим, як обирати професію та навчальний заклад, необхідно заздалегідь отримати медичну консультацію щодо можливості навчатися та працювати за обраною спеціальністю. Тільки лікарі можуть кваліфіковано надати заключний висновок щодо професійної придатності, про що робиться відповідний запис в індивідуальній програмі реабілітації інваліда, яку видає МСЕК.

Якщо у особи з інвалідністю є бажання та необхідність отримати професію в центрах професійної реабілітації інвалідів необхідно надати до управління соціального захисту населення за місцем проживання:

- заяву на ім’я директора Центру;

- документ про освіту;

- медичну довідку форма  086-о з висновком онколога, нарколога, дерматовенеролога та психіатра;

- виписку з особової амбулаторної картки стосовно динаміки  інвалідизуючого захворювання за останні 2 роки;

- копії довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності;

- копію індивідуальної програми реабілітації;

- копію паспорту, ідентифікаційного коду;

- дві фотокартки;

- картку індивідуальної профконсультації клієнта, видану місцевим центром зайнятості;

- гарантійний лист про працевлаштування (якщо мається).

Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів

(Київська область, Вишгородський район, смт Лютіж).

Центр здійснює професійну підготовку за 10-ма  робітничими професіями.

Особи   можуть здобути досить популярні та затребувані сьогодні спеціальності „оператор комп’ютерного набору” та „секретар керівника”, опанувати секрети майстерності за спеціальностями „перукар”, „бджоляр”, „слюсар з ремонту автомобілів”, „взуттьовик з ремонту взуття”, „обліковець з реєстрації бухгалтерських даних”, „вишивальниця”, „швачка”, “манікюрник”.

Проживання, харчування, заходи професійної реабілітації та навчання, соціальної, психологічної реабілітації та медичного супроводу в Центрі здійснюються для інвалідів безоплатно за рахунок коштів Державного бюджету.

Крім того, слухачі в Центрі вивчають навчальні курси „Основи ринкової економіки”, „Основи трудового законодавства”, „Охорона праці”, і такі додаткові курси як „Психологія спілкування”, „Психологія роботи з людьми”, „Професійна етика і психологія спілкування”, „Техніка пошуку роботи”, які сприяють загальному розвитку слухачів, дають їм можливість краще орієнтуватися в сучасних соціально-економічних умовах.

З метою сприяння підприємницькій діяльності випускників в Центрі запроваджено факультативний курс „Основи підприємницької діяльності” та „Основи роботи з персональним комп’ютером”.

Центр оснащений за принципами безбар’єрності, має сучасну навчально-методичну та матеріально-технічну бази і забезпечує одночасне проходження професійної реабілітації 136 інвалідами І-ІІІ груп різних нозологій.

Кримським міжрегіональним центром трудової, медико-соціальної та професійної реабілітації інвалідів

(м. Євпаторія, вул. Тухачевського, 22)

Центр здійснює професійну підготовку за 19–ма робітничими спеціальностями. Крім спеціальностей, за якими  інваліди проходять  професійну реабілітацію у Всеукраїнському центрі професійної реабілітації інвалідів,  Кримським міжрегіональним центром  готуються спеціалісти за професіями  „оператор комп’ютерної верстки”, „столяр будівельний”, „радіомеханік по ремонту і обслуговуванню радіотелевізійної апаратури”, „кравець”, „художній розпис по дереву”, „лицювальник-плиточник”, „лицювальник-мозаїст”, „майстер по виготовленню художніх виробів з кераміки”, „живописець”,  „робітник зеленого будівництва”. На курсову підготовку приймаються інваліди працездатного віку І-ІІІ груп, які не потребують стороннього догляду.

Термін навчання від 2,5  до 9 місяців в залежності від обраної спеціальності. Для груп „оператор комп’ютерного набору”, „оператор комп’ютерної верстки”, „конторський службовець”, „обліковець по реєстрації бухгалтерських даних”, „радіомеханік  по ремонту і обслуговуванню радіотелевізійної апаратури”, „секретар керівника”, „робітник зеленого будівництва”, „швея” потрібно мати повну  загальну середню освіту.

Вінницький міжрегіональний центр професійної реабілітацію інвалідів „Поділля”

(м. Вінниця, вул. Пирогова, 135-а)

Центр здійснює професійну підготовку  за 17 робітничими професіями, в т.ч. „манікюрниця”,  „оператор котельні”,  „касир банку”, “фотограф”, “флорист”,  “конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)”.

Крім того, набір слухачів здійснюють:

- Донбаський міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів (Донецька область);

- Луганський міжрегіональний центр професійної, медико-фізичної та соціальної реабілітації інвалідів;

- Львівський міжрегіональний центр соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів;

- Буковинський міжрегіональний центр професійної  реабілітації інвалідів (Чернівецька область).

Більш детальну інформацію про центри професійної реабілітації та умови прийому можна дізнатися в районних та міських управліннях соціального захисту населення.