Головна Новини Децентралізація влади Доступ до публічної інформації Запобігання проявам корупції Безвізовий режим: запитання та відповіді

Оплата праці

 

МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Законом України від  23 листопада 2018 року № 2629-УІІІ «Про Державний бюджет України на 2019 рік» встановлено мінімальну заробітну плату з 01 січня 2019 року  у місячному розмірі  4173 гривні, у погодинному розмірі  25.13 гривня.

Нагадуємо, що Законом України від 06.12.2016 року № 1774 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» внесено зміни до статті 3  Закону України «Про оплату праці» щодо гарантій забезпечення мінімальної заробітної плати, а саме:

Мінімальна заробітна плата - це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

Мінімальна заробітна плата встановлюється одночасно в місячному та погодинному розмірах.

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Якщо розмір заробітної плати у зв’язку з періодичністю виплати її складових є нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, проводиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати.

У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

Мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі застосовується на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та у фізичних осіб, які використовують найману працю, у разі застосування погодинної оплати праці.

 

Мінімальна заробітня плата


Мінімальна заробітна плата на 2016 рік
Відповідальність керівника за порушення законодавства про оплату праці.

Законодавча база

Закон України "Про оплату праці"

  Витяг із Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 14:32:51
54Kb Скачать скачать
  Постанова КМУ №105 від 04.03.2015 Про затвердження Порядку виплати компенсації за 2014-2015 роки підприємствам, установам, організаціям, фермерським господарствам...
Формат: DOC | Добавлен: 24/08/2020 14:32:53
100Kb Скачать скачать
  Про затверження Порядку надання одноразової допомоги для відкриття власної справи учасниками АТО
Формат: PDF | Добавлен: 24/08/2020 14:33:07
2069Kb Скачать скачать

ЩОДО СТРОКІВ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

  Згідно із Законом України від 23.09.2010 р. №2559-УІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати" терміни виплати заробітної плати встановлюються підприємствами самостійно в колективному договорі.

  При цьому заробітна плата має виплачуватися не рідше від двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше від семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Тобто, Законом установлено граничні терміни виплати заробітної плати за першу та другу половину місяця.

  Період між датами виплати заробітної плати, встановленими в колективному договорі, не має перевищувати (може бути меншим) 16 календарних днів. Тобто, заробітна плата за першу половину місяця (15 календарних днів) має виплачуватися в період з 16 до 22 числа, а за другу половину – не пізніше ніж з першого до сьомого числа.

  При цьому в колективному договорі має бути встановлено конкретну дату виплати заробітної плати. Наприклад, дата виплати заробітної лати за першу половину місяця – 16 число, а за другу половину – перше число або дата виплати заробітної лати за першу половину місяця – 22 число, а за другу половину – шосте число тощо.

  Під час виплати заробітної плати за першу половину місяця мають ураховуватися положення названого Закону, яким визначено, що розмір заробітної плати за першу половину місяця має бути не меншим від оплати фактично відпрацьованого часу з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

  Законом установлено мінімальний розмір заробітної плати за першу половину місяця, який має виплачуватися на підприємстві. При цьому підприємства можуть установити більші розміри виплат у колективному договорі, наприклад, 50% заробітної плати з урахуванням доплат, надбавок тощо.

 

 

 До відома керівників установ, закладів та організацій  бюджетної сфери


  З 01 січня 2017 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від  28 грудня 2017 року № 1037 Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери». Постановою Уряд зобов’язав керівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери забезпечити встановлення з 01 січня 2017 року в штатному розписі нових розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), визначених виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року;

  Для забезпечення мажкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці та недопущення «зрівнялівки» в оплаті праці некваліфікованих та кваліфікованих працівників на рівні мінімальної заробітної плати постановою доручено керівникам  установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери  забезпечити в межах фонду оплати праці  диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

 

Відповідальність за порушення трудового законодавства

збільшена  з 1 січня 2019 р

У зв’язку із набуттям чинності з 01.01.2019 Закону України від 23.11.2018 року № 2629 – УІІІ «Про Державний бюджет України на 2019 рік»  починаючи з 01 січня  2019 зі зміною розміру  мінімальної заробітної плати зміниться і розмір фінансових санкцій, передбачених статтею 265 Кодексу законів про працю України стосовно юридичних та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю. Роботодавці несуть відповідальність у вигляді штрафу у такому випадку:

-  за недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (12 519 гривень);

- у разі, якщо недопущення до перевірки з питань допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків розмір штрафу складе 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (417 300 гривень).

-   у разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків розмір штрафної санкції складатиме  125 190 гривень за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

- за порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі розмір штрафу складатиме  12 519 гривень.

- недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці тягне за собою штраф у розмірі 41 730 гривень за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

- у разі недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про альтернативну (невійськову) службу”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, штраф складатиме    41 730 гривень за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

- порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим – сьомим  частини другої статті 265 Кодексу законів про працю України загрожує роботодавцям штрафом у розмірі    4 173  гривень.